Архів: 2008| 2007| 2006 | 2005| 2004 | 2003| 2002| 2001

Доходи та витрати населення України за січень 2008 року

 

 

Млн.грн.

У % до підсумку

Доходи

52480

100,0

заробітна плата

23051

43,9

прибуток та змішаний доход

5274

10,1

доходи від власності (одержані)

1640

3,1

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

22515

42,9

у тому числі:

 

 

соціальні допомоги

13257

25,3

інші поточні трансферти

3158

6,0

соціальні трансферти в натурі

6100

11,6

Витрати та заощадження

52480

100,0

придбання товарів та послуг

43313

82,5

доходи від власності (сплачені)

1957

3,7

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

3947

7,6

у тому числі:

 

 

поточні податки на доходи, майно тощо

2791

5,3

внески на соціальне страхування

709

1,4

інші поточні трансферти

447

0,9

нагромадження нефінансових активів

158

0,3

приріст фінансових активів

3421

6,5

з них:

 

 

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах

231

0,4

заощадження в іноземній валюті

1365

2,6

позики, одержані за виключенням погашених ()

4221

8,0