Архів: 2008| 2007| 2006 | 2005| 2004 | 2003| 2002| 2001

Доходи та витрати населення України за січень–лютий 2008 року

 

 

Млн.грн.

У % до підсумку

Доходи

110275

100,0

заробітна плата

48885

44,3

прибуток та змішаний доход

11188

10,2

доходи від власності (одержані)

3297

3,0

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

46905

42,5

у тому числі:

 

 

соціальні допомоги

26566

24,1

інші поточні трансферти

6094

5,5

соціальні трансферти в натурі

14245

12,9

Витрати та заощадження

110275

100,0

придбання товарів та послуг

90474

82,0

доходи від власності (сплачені)

3918

3,6

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

8627

7,8

у тому числі:

 

 

поточні податки на доходи, майно тощо

6191

5,6

внески на соціальне страхування

1492

1,3

інші поточні трансферти

944

0,9

нагромадження нефінансових активів

–643

–0,6

приріст фінансових активів

7899

7,2

з них:

 

 

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах

7912

7,2

заощадження в іноземній валюті

4451

4,0

позики, одержані за виключенням погашених ()

13621

12,4