Архів: 2008| 2007| 2006 | 2005| 2004 | 2003| 2002| 2001

Доходи та витрати населення України за січень–березень 2008 року

 

 

Млн.грн.

У % до підсумку

Доходи

171496

100,0

заробітна плата

75712

44,2

прибуток та змішаний доход

17985

10,5

доходи від власності (одержані)

5173

3,0

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

72626

42,3

у тому числі:

 

 

соціальні допомоги

40378

23,5

інші поточні трансферти

8969

5,2

соціальні трансферти в натурі

23279

13,6

Витрати та заощадження

171496

100,0

придбання товарів та послуг

143215

83,5

доходи від власності (сплачені)

6125

3,6

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

13793

8,0

у тому числі:

 

 

поточні податки на доходи, майно тощо

9915

5,8

внески на соціальне страхування

2326

1,3

інші поточні трансферти

1552

0,9

нагромадження нефінансових активів

–1625

–0,9

приріст фінансових активів

9988

5,8

з них:

 

 

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах

16671

9,7

заощадження в іноземній валюті

3409

2,0

позики, одержані за виключенням погашених ()

22709

13,2