Архів: 2008| 2007| 2006 | 2005| 2004 | 2003| 2002| 2001

Доходи та витрати населення України за січень–квітень 2008 року

 

 

Млн.грн.

У % до підсумку

Доходи

237115

100,0

заробітна плата

104102

43,9

прибуток та змішаний доход

26284

11,1

доходи від власності (одержані)

7079

3,0

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

99650

42,0

у тому числі:

 

 

соціальні допомоги

55318

23,3

інші поточні трансферти

11590

4,9

соціальні трансферти в натурі

32742

13,8

Витрати та заощадження

237115

100,0

придбання товарів та послуг

197355

83,2

доходи від власності (сплачені)

8391

3,6

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

19424

8,2

у тому числі:

 

 

поточні податки на доходи, майно тощо

14035

5,9

внески на соціальне страхування

3185

1,4

інші поточні трансферти

2204

0,9

нагромадження нефінансових активів

–1851

–0,8

приріст фінансових активів

13796

5,8

з них:

 

 

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах

28199

11,9

заощадження в іноземній валюті

3843

1,6

позики, одержані за виключенням погашених ()

30892

13,0