Архів: 2008| 2007| 2006 | 2005| 2004 | 2003| 2002| 2001

Доходи та витрати населення України за січень–травень 2008 року

 

 

Млн.грн.

У % до підсумку

Доходи

303201

100,0

заробітна плата

133101

43,9

прибуток та змішаний доход

35010

11,5

доходи від власності (одержані)

9046

3,0

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

126044

41,6

у тому числі:

 

 

соціальні допомоги

70396

23,2

інші поточні трансферти

13956

4,6

соціальні трансферти в натурі

41692

13,8

Витрати та заощадження

303201

100,0

придбання товарів та послуг

252780

83,4

доходи від власності (сплачені)

10709

3,5

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

24616

8,1

у тому числі:

 

 

поточні податки на доходи, майно тощо

17753

5,9

внески на соціальне страхування

4015

1,3

інші поточні трансферти

2848

0,9

нагромадження нефінансових активів

–1524

–0,5

приріст фінансових активів

16620

5,5

з них:

 

 

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах

31475

10,4

заощадження в іноземній валюті

4576

1,5

позики, одержані за виключенням погашених ()

32359

10,7