Архів: 2008| 2007| 2006 | 2005| 2004 | 2003| 2002| 2001

Доходи та витрати населення України за січень–червень 2008 року

 

 

Млн.грн.

У % до підсумку

Доходи

375832

100,0

заробітна плата

164249

43,7

прибуток та змішаний доход

44947

12,0

доходи від власності (одержані)

11035

2,9

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

155601

41,4

у тому числі:

 

 

соціальні допомоги

85233

22,7

інші поточні трансферти

16322

4,3

соціальні трансферти в натурі

54046

14,4

Витрати та заощадження

375832

100,0

придбання товарів та послуг

312027

83,0

доходи від власності (сплачені)

13076

3,5

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

30521

8,1

у тому числі:

 

 

поточні податки на доходи, майно тощо

22085

5,9

внески на соціальне страхування

4909

1,3

інші поточні трансферти

3527

0,9

нагромадження нефінансових активів

–1186

–0,3

приріст фінансових активів

21394

5,7

з них:

 

 

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах

42362

11,3

заощадження в іноземній валюті

3382

0,9

позики, одержані за виключенням погашених ()

37366

9,9