Архів: 2008| 2007| 2006 | 2005| 2004 | 2003| 2002| 2001

Доходи та витрати населення України за січень–липень 2008 року

 

 

Млн.грн.

У % до підсумку

Доходи

451874

100,0

заробітна плата

195586

43,3

прибуток та змішаний доход

60330

13,4

доходи від власності (одержані)

13306

2,9

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

182652

40,4

у тому числі:

 

 

соціальні допомоги

100435

22,2

інші поточні трансферти

19229

4,3

соціальні трансферти в натурі

62988

13,9

Витрати та заощадження

451874

100,0

придбання товарів та послуг

373146

82,6

доходи від власності (сплачені)

15661

3,5

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

36716

8,1

у тому числі:

 

 

поточні податки на доходи, майно тощо

26324

5,8

внески на соціальне страхування

5861

1,3

інші поточні трансферти

4531

1,0

нагромадження нефінансових активів

1587

0,3

приріст фінансових активів

24764

5,5

з них:

 

 

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах

51666

11,4

заощадження в іноземній валюті

2954

0,7

позики, одержані за виключенням погашених ()

43008

9,5