Архів: 2008| 2007| 2006 | 2005| 2004 | 2003| 2002| 2001

Доходи та витрати населення України за січень–серпень 2008 року

 

 

Млн.грн.

У % до підсумку

Доходи

528524

100,0

заробітна плата

227249

43,0

прибуток та змішаний доход

77093

14,6

доходи від власності (одержані)

15599

2,9

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

208583

39,5

у тому числі:

 

 

соціальні допомоги

115807

21,9

інші поточні трансферти

22144

4,2

соціальні трансферти в натурі

70632

13,4

Витрати та заощадження

528524

100,0

придбання товарів та послуг

433233

82,0

доходи від власності (сплачені)

18181

3,4

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

42425

8,0

у тому числі:

 

 

поточні податки на доходи, майно тощо

30361

5,7

внески на соціальне страхування

6764

1,3

інші поточні трансферти

5300

1,0

нагромадження нефінансових активів

4737

0,9

приріст фінансових активів

29948

5,7

з них:

 

 

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах

58196

11,0

заощадження в іноземній валюті

5766

1,1

позики, одержані за виключенням погашених ()

47273

8,9