Архів: 2008| 2007| 2006 | 2005| 2004 | 2003| 2002| 2001

Доходи та витрати населення України за січень–вересень 2008 року

 

 

Млн.грн.

У % до підсумку

Доходи

606957

100,0

заробітна плата

258996

42,7

прибуток та змішаний доход

93474

15,4

доходи від власності (одержані)

18112

3,0

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

236375

38,9

у тому числі:

 

 

соціальні допомоги

131266

21,6

інші поточні трансферти

25016

4,1

соціальні трансферти в натурі

80093

13,2

Витрати та заощадження

606957

100,0

придбання товарів та послуг

493070

81,2

доходи від власності (сплачені)

20862

3,4

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

48329

8,0

у тому числі:

 

 

поточні податки на доходи, майно тощо

34420

5,7

внески на соціальне страхування

7701

1,3

інші поточні трансферти

6208

1,0

нагромадження нефінансових активів

10379

1,7

приріст фінансових активів

34317

5,7

з них:

 

 

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах

60360

9,9

заощадження в іноземній валюті

12383

2,1

позики, одержані за виключенням погашених ()

51715

8,5