Архів: 2008| 2007| 2006 | 2005| 2004 | 2003| 2002| 2001

Доходи та витрати населення України за січень–жовтень 2008 року

 

 

Млн.грн.

У % до підсумку

Доходи

684584

100,0

заробітна плата

290667

42,5

прибуток та змішаний доход

105962

15,5

доходи від власності (одержані)

21463

3,1

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

266492

38,9

у тому числі:

 

 

соціальні допомоги

147499

21,5

інші поточні трансферти

28124

4,1

соціальні трансферти в натурі

90869

13,3

Витрати та заощадження

684584

100,0

придбання товарів та послуг

558843

81,6

доходи від власності (сплачені)

23767

3,5

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

54203

7,9

у тому числі:

 

 

поточні податки на доходи, майно тощо

38490

5,6

внески на соціальне страхування

8639

1,3

інші поточні трансферти

7074

1,0

нагромадження нефінансових активів

13014

1,9

приріст фінансових активів

34757

5,1

з них:

 

 

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах

62703

9,2

заощадження в іноземній валюті

17731

2,6

позики, одержані за виключенням погашених ()

76237

11,1