Архів: 2008| 2007| 2006 | 2005| 2004 | 2003| 2002| 2001

Доходи та витрати населення України за січень–листопад 2008 року

 

 

Млн.грн.

У % до підсумку

Доходи

760353

100,0

заробітна плата

322233

42,4

прибуток та змішаний доход

116433

15,3

доходи від власності (одержані)

25449

3,3

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

296238

39,0

у тому числі:

 

 

соціальні допомоги

163719

21,5

інші поточні трансферти

31002

4,1

соціальні трансферти в натурі

101517

13,4

Витрати та заощадження

760353

100,0

придбання товарів та послуг

615349

81,0

доходи від власності (сплачені)

26762

3,5

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

59642

7,8

у тому числі:

 

 

поточні податки на доходи, майно тощо

42181

5,5

внески на соціальне страхування

9629

1,3

інші поточні трансферти

7832

1,0

нагромадження нефінансових активів

14945

2,0

приріст фінансових активів

43655

5,7

з них:

 

 

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах

68933

9,1

заощадження в іноземній валюті

31843

4,2

позики, одержані за виключенням погашених ()

97029

12,8