Архів: 2008| 2007| 2006 | 2005| 2004 | 2003| 2002| 2001

Доходи та витрати населення України за 2008 рік

(попередні дані)

 

 

Млн.грн.

У % до підсумку

Доходи

850232

100,0

заробітна плата

360176

42,4

прибуток та змішаний доход

128646

15,1

доходи від власності (одержані)

30202

3,5

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти

331208

39,0

у тому числі:

 

 

соціальні допомоги

180224

21,2

інші поточні трансферти

35397

4,2

соціальні трансферти в натурі

115587

13,6

Витрати та заощадження

850232

100,0

придбання товарів та послуг

685645

80,6

доходи від власності (сплачені)

30415

3,6

поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти

66468

7,8

у тому числі:

 

 

поточні податки на доходи, майно тощо

46894

5,5

внески на соціальне страхування

10853

1,3

інші поточні трансферти

8721

1,0

нагромадження нефінансових активів

16855

2,0

приріст фінансових активів

50849

6,0

з них:

 

 

приріст грошових вкладів та заощаджень в цінних паперах

90352

10,6

заощадження в іноземній валюті

32561

3,8

позики, одержані за виключенням погашених ()

116602

13,7