Динаміка зовнішньої торгівлі послугами за видами

(уточнені дані)

(тис.дол. США)

Найменування послуги згідно із КЗЕП

2000

2005

2010

2010*

2011*

2012*

2013*

2014*,1

2015*,1

2016*,1

2017*,1

2018*,1

2019*,1

 

 

Експорт

Усього2

3655052,7

6443165,3

12324180,0

11936316,7

14180342,0

14096178,1

14233226,1

11520850,7

9736654,2

9867999,7

10714369,5

11637950,6

15628855,9

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

238511,6

522464,2

1049433,9

1030658,9

1445719,8

1577828,2

1722083,1

1334394,1

1078345,1

1125705,2

1419720,3

1699301,1

1640182,2

Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці

12537,2

37674,6

77283,8

74167,4

120255,0

89340,2

15256,0

18695,3

18892,4

8702,3

20227,1

7232,9

7022,0

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

225974,4

484789,6

972150,1

956491,5

1325464,8

1488488,0

1706827,1

1315698,8

1059452,7

1117002,9

1399493,2

1692068,2

1633160,2

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

134652,9

339404,1

470753,2

437395,2

639230,3

602421,8

349678,9

298247,7

192224,7

231864,6

243965,8

242651,1

270072,8

Транспортні послуги

2922306,5

4486642,4

7835176,2

7662874,6

8848121,8

8287147,0

7981835,8

6101923,5

5263155,3

5300545,6

5861405,6

5851423,3

9109918,8

Послуги морського транспорту

434202,8

779839,0

1234311,6

1120549,4

1104560,2

1099404,5

1022311,9

850878,8

735935,8

661619,1

612112,3

523257,5

595914,5

Послуги річкового транспорту

60549,0

131708,5

72735,7

72735,7

82952,1

63091,2

40378,9

46342,3

44494,8

к

к

к

к

Послуги повітряного транспорту

218807,3

561952,9

1181929,8

1166249,0

1481827,9

1485096,8

1299127,1

1071262,5

853618,5

882840,3

1091775,1

1221610,7

1419720,8

Послуги залізничного транспорту

328517,7

799818,4

1487123,1

1481006,3

1772891,2

1574259,6

1531936,7

1098830,7

751254,1

561118,6

580897,5

538914,8

501656,6

Послуги автомобільного транспорту

88452,9

157199,8

254043,4

252481,8

391968,6

447267,2

438958,6

459623,7

249071,0

237949,1

273773,7

304438,0

338836,2

Послуги трубопровідного транспорту

1750127,3

1959757,0

3357722,5

3357722,5

3755012,3

3247266,2

3329019,1

2207902,0

2258041,9

2630686,4

2998248,4

2959047,5

5904248,9

Передача електроенергії

382,4

3288,5

к

к

к

к

к

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

37124,4

84956,1

221384,0

186203,6

230406,2

337766,1

275071,4

330069,7

341649,9

262868,2

239941,0

233398,4

260006,3

Послуги поштової та кур’єрської служби

4471,7

8995,2

25745,3

25745,3

27748,9

29818,1

44649,5

33725,3

к

31194,4

30558,8

35769,6

53509,2

Послуги, пов’язані з подорожами

60412,4

207031,1

381111,0

253053,1

301902,4

392542,7

358108,5

228049,1

200937,0

205236,3

242748,2

298855,4

334952,5

Послуги з будівництва

37166,6

158149,9

140866,7

135362,7

200961,5

219010,9

224803,7

231960,0

291640,9

389262,9

102256,4

150338,3

125738,4

Будівництво за кордоном

106633,2

160030,5

282275,2

382357,0

89924,0

124756,3

83492,9

Будівництво у внутрішню економіку

118170,5

71929,5

9365,7

6906,0

12332,4

25582,0

42245,5

Послуги зі страхування

3862,6

24866,0

70453,0

68677,9

111560,4

113797,1

87325,9

44814,0

46111,1

53745,7

39799,4

45021,0

75523,5

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

22149,9

35638,1

476903,2

476701,3

312271,5

248310,1

337831,4

222101,1

190841,8

83142,8

74211,7

107547,2

133593,2

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

1347,9

9751,3

41514,3

41514,3

46067,7

56416,2

97376,1

97504,1

50963,3

29374,1

29079,6

42805,3

55435,5

Послуги франшизи та використання торгової марки

28452,4

12698,2

8337,8

8174,4

7280,0

12494,8

5982,7

Послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю

51490,7

68682,7

36480,4

16017,7

14141,6

22902,0

35632,7

Послуги, пов’язані з патентною діяльністю

2491,8

6350,8

2494,0

2352,8

2910,5

2586,5

9620,7

Інші роялті

14941,3

9772,5

3651,1

2829,1

4747,5

4822,1

4199,6

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

89893,2

228304,4

677373,5

672056,3

860795,8

1113530,6

1477182,4

1675551,7

1585572,6

1644093,0

1760794,6

2114956,9

2575947,8

Телекомунікаційні послуги

83959,3

193774,0

319280,9

319226,5

339203,1

326567,8

344611,2

370334,9

352553,0

253853,1

190525,4

157745,5

111198,5

Комп’ютерні послуги

3792,9

33280,6

259580,6

255279,2

382245,9

646819,1

931508,3

1102009,8

997296,6

1145087,5

1311793,3

1633152,9

2044607,0

Інформаційні послуги

2141,1

1249,8

98512,1

97550,6

139346,8

140143,8

201062,9

203207,0

235723,0

245152,4

258475,8

324058,6

420142,4

Ділові послуги

140937,9

412864,0

1149706,7

1128184,7

1374682,6

1420037,1

1543770,4

1250398,7

816706,9

790618,1

921837,5

1060698,7

1278174,7

Послуги дослідження та розробки

47429,6

98302,0

209444,8

200932,4

227710,2

240763,4

262472,5

154911,4

143235,8

130862,3

125127,5

115141,8

135190,9

Професійні та консалтингові послуги

21734,4

95378,9

373795,5

373188,6

458273,1

503988,3

678219,0

535812,2

341505,4

359292,2

399073,2

490017,9

591368,0

Наукові та технічні послуги

35853,0

142651,4

336757,9

331446,3

443908,8

438084,9

426193,8

376271,4

189016,3

156085,1

201924,4

к

291205,8

Послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища

6,6

1,5

185,7

185,7

527,8

2967,1

3976,9

1267,2

к

167261,6

к

к

221,0

Послуги сільського господарства та послуги видобутку

11303,0

2221,0

2345,0

1560,3

2632,3

5060,3

3621,3

6551,9

к

6759,4

к

25402,2

32495,9

Послуги операційного лізингу

16071,8

42631,1

54835,3

49445,3

78590,4

69902,0

57110,3

54901,0

43005,7

32396,0

33177,2

36741,4

39870,6

Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги

2981,4

5981,0

76689,5

76674,2

63113,8

27306,9

49426,5

50948,7

45469,0

50408,0

82162,7

92993,2

84679,6

Інші ділові послуги

5558,0

25697,2

95653,1

94752,0

99926,4

131964,2

62750,1

69735,0

49457,5

54815,3

65401,1

83996,5

103142,8

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

3425,2

16075,5

28669,6

27986,3

35339,8

60318,9

35995,4

31298,8

15819,9

10831,4

14737,5

19131,9

21604,8

Аудіовізуальні та пов’язані з ними послуги

2986,0

11638,2

25560,8

25200,9

32719,2

29618,4

26563,7

25532,4

11908,5

7393,5

10930,3

15656,4

16000,2

Культурні та рекреаційні послуги

126,4

3739,6

1133,5

1061,3

1957,2

29669,6

4240,6

2646,3

1397,4

899,1

1235,3

936,7

2245,0

Інші особисті послуги

312,9

697,6

1975,3

1724,1

663,4

1030,9

5191,2

3120,0

2514,0

2538,8

2571,9

2538,8

3359,6

Державні та урядові послуги

386,2

1974,4

2218,7

1851,5

3688,5

4817,5

17234,6

4608,1

4335,9

3580,0

3812,9

5220,4

7711,7

 

 

Імпорт

Усього2

1151042,9

2941751,8

5467233,4

5421645,1

6214212,1

6650075,8

7523029,1

6373128,1

5523022,4

5326512,7

5476148,9

6308810,2

6942150,2

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

15351,1

46834,5

82876,4

81069,4

174562,2

169262,5

11627,5

51248,7

63415,8

5299,1

2703,9

2812,6

3048,0

Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці

9601,3

19906,5

35993,9

35986,2

74150,8

90096,6

571,9

34,2

к

к

к

70,0

173,0

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

5749,8

26928,0

46882,5

45083,2

100411,4

79165,9

11055,6

51214,5

к

к

к

2742,5

2875,0

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

13572,0

24100,4

49995,8

46974,6

44153,2

46864,7

122942,5

106511,9

85773,1

90837,5

71591,1

84195,0

85169,6

Транспортні послуги

253186,4

629825,7

1178914,9

1164987,5

1581548,8

1713475,7

1689764,2

1376552,3

1153393,5

989274,8

1213073,6

1464807,2

1559143,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги морського транспорту

50737,5

89072,0

143070,3

129634,8

137384,2

196404,7

187805,3

243651,7

191729,0

141180,7

222770,1

222986,3

273781,9

Послуги річкового транспорту

407,5

1236,9

1214,8

1214,8

1009,6

372,6

162,0

к

600,8

351,1

к

к

531,9

Послуги повітряного транспорту

65685,6

189861,8

447611,9

447551,6

685981,8

635913,1

628311,8

431037,6

466937,6

357465,0

452397,3

695720,1

757823,3

Послуги залізничного транспорту

120046,4

274775,4

463495,6

463295,4

599672,0

641973,3

626276,8

431305,2

287002,5

259877,0

297715,4

282974,7

262715,5

Послуги автомобільного транспорту

10435,7

54430,7

108526,9

108311,7

141169,3

193566,8

194866,5

189804,7

91845,4

114860,7

132793,4

142892,5

156984,1

Послуги трубопровідного транспорту

21,6

5943,6

600,4

600,4

542,2

877,5

3512,2

к

98123,3

87229,5

к

к

59702,0

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

3959,7

10355,8

10180,2

10164,1

12209,1

17933,6

33519,1

15717,7

11332,6

20863,9

16592,6

23396,7

29019,9

Послуги поштової та кур’єрської служби

1550,5

4149,5

4214,8

4214,8

3580,6

3380,6

15293,9

11359,7

5791,2

7446,9

10521,4

17163,9

18585,3

Послуги, пов’язані з подорожами

42938,6

153212,8

347223,5

346708,4

460495,8

569274,9

678919,0

681021,7

597645,5

603216,5

794973,9

990392,9

1299287,9

Послуги з будівництва

23439,5

158467,4

106584,3

105713,5

152308,7

257783,5

262455,5

147985,0

40265,4

61458,2

106650,2

58247,8

39151,7

Будівництво за кордоном

114999,0

73703,2

13866,2

19648,0

40895,5

24543,7

16130,4

Будівництво у внутрішню економіку

147456,5

74281,9

26399,2

41810,3

65754,7

33704,1

23021,2

Послуги зі страхування

38291,1

60308,4

113234,6

111600,2

121681,3

158587,8

167572,5

84076,0

74018,0

119013,4

128456,9

78401,9

87910,3

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

52439,6

255675,4

1085524,6

1085395,0

955198,2

951657,9

1009797,2

800347,0

874717,8

561108,9

424453,4

476962,6

495407,7

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

17260,1

209609,6

435327,9

435322,1

411336,2

417616,5

839290,7

450481,3

301580,2

323128,3

406199,7

493142,0

559732,1

Послуги франшизи та використання торгової марки

271795,5

178788,3

123612,1

108736,4

169981,7

210081,7

222032,5

Послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю

469480,6

193136,0

121911,4

150271,9

171974,8

210636,9

232923,1

Послуги, пов’язані з патентною діяльністю

3547,3

4019,7

609,5

750,8

1176,9

1319,3

666,6

Інші роялті

94467,3

74537,2

55447,2

63369,2

63066,4

71104,1

104109,9

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

109940,3

213007,4

301156,6

300736,3

383020,7

456241,3

696786,5

512016,7

548344,7

420442,3

423969,8

472297,2

531309,2

Телекомунікаційні послуги

96633,1

86985,4

121615,1

121599,4

140692,6

147848,9

316979,5

211388,2

277044,3

150248,1

135140,3

112593,7

97441,6

Комп’ютерні послуги

9150,4

113720,0

140129,5

139807,2

177413,8

196320,1

277627,5

217288,4

192195,2

187973,8

200243,1

251596,4

300904,5

Інформаційні послуги

4156,8

12302,1

39411,9

39329,7

64914,3

112072,4

102179,6

83340,2

79105,2

82220,4

88586,4

108107,2

132963,1

Ділові послуги

113451,5

531158,7

1042089,7

1019360,0

1180114,4

1083553,6

1415898,3

993917,2

719164,8

813508,3

828231,1

1387268,5

1359121,4

Послуги дослідження та розробки

9591,0

32742,3

47116,7

46054,1

45834,8

44589,4

41600,5

23332,1

14200,6

24382,4

26310,1

15302,5

18223,9

Професійні та консалтингові послуги

56500,2

265252,7

458827,3

453214,5

440446,1

431537,8

754991,4

391961,5

321685,3

358494,8

384805,7

503794,4

540926,3

Наукові та технічні послуги

9522,1

73645,0

195371,9

181268,8

305147,8

183375,3

216732,1

140929,2

127150,0

69935,9

78601,4

104321,6

137911,9

Послуги з обробки та усунення забруднення навколишнього середовища

185,4

23669,2

57,2

57,2

59129,4

50309,8

132513,6

93685,6

к

167261,6

104590,6

180741,2

86970,0

Послуги сільського господарства та послуги видобутку

15312,6

13596,4

15463,7

15432,0

13271,0

6481,8

13948,1

17558,3

к

6842,1

39466,2

115614,6

112436,4

Послуги операційного лізингу

6229,5

70817,5

128350,5

127538,8

120654,8

136051,3

71270,9

172340,5

69151,0

96233,5

116561,4

396366,6

359217,1

Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги

12465,8

35428,8

105005,0

105005,0

98639,9

115197,5

113899,1

79096,1

64154,3

57742,5

34396,8

26788,0

28853,0

Інші ділові послуги

3644,9

16006,8

91897,3

90789,8

96990,6

116010,7

70942,6

75013,9

31882,7

32615,6

43498,9

44339,6

74582,9

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

10387,2

67176,1

194660,2

194630,0

238699,8

223193,2

34218,5

10154,4

8290,2

6703,3

20574,0

11935,3

10836,1

Аудіовізуальні та пов’язані з ними послуги

10132,7

64520,0

191941,7

191933,7

222365,4

213582,4

25128,1

6708,3

5737,1

3107,3

17586,0

7210,0

5796,3

Культурні та рекреаційні послуги

232,5

2130,1

2637,1

2614,9

16208,0

9498,3

5550,4

1318,4

1084,9

1137,0

1127,6

2659,7

3684,8

Інші особисті послуги

22,0

526,0

81,5

81,5

126,4

112,6

3540,0

2127,8

1468,2

2459,0

1860,3

2065,5

1355,0

Державні та урядові послуги

460785,6

592375,5

529644,9

529148,2

511092,8

602564,1

593756,8

1158815,8

1056413,2

1332522,0

1055271,3

788347,3

912032,5

* Інформація за 2010-2013 наведена без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, за 2014-2016 - без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції, за 2017-2018 - без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

¹ Інформація відкоригована з урахуванням умов конфіденційності відповідно до вимог Закану України "Про державну статистику".

2 Загальні обсяги експорту-імпорту послуг за 2008-2012 роки уточнено відповідно до Методики ретроспективного перерахунку вартості послуг з переробки у зовнішньоекономічній діяльності (наказ Держстату від 31.12.2014 №419).

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

… – формування інформації не здійснювалось до 2013 року.

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
29.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше