Архів: 2009-2008

 

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності за січень-березень 2009 року

(млнрн.)

 

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

3096,3

51,6

24834,7

48,4

27931,0

у тому числі

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

14,1

80,4

38,1

19,6

24,0

промисловість

–2849,4

48,2

9773,3

51,8

12622,7

будівництво

–620,3

38,1

760,3

61,9

1380,6

торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

108,9

59,0

6042,0

41,0

5933,1

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

171,9

47,1

930,9

52,9

759,0

оптова торгівля посередництво в оптовій торгівлі

845,6

59,0

4573,1

41,0

3727,5

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

–908,6

64,7

538,0

35,3

1446,6

діяльність готелів та ресторанів

–186,4

48,7

54,3

51,3

240,7

діяльність транспорту та зв’язку

2444,5

46,2

4002,6

53,8

1558,1

фінансова діяльність

146,4

60,0

1045,6

40,0

899,2

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

–1300,3

54,3

2884,9

45,7

4185,2

освіта

19,5

69,9

33,7

30,1

14,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

–18,9

56,7

47,8

43,3

66,7

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

–858,3

45,1

138,7

54,9

997,0

1 Дані наведено без малих підприємств, банків і бюджетних установ. Дані за видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва   та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.