Архів: 2009-2008

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності за 2009 рік

 (млнрн.)

 

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

-37131,1

58,9

108853,4

41,1

145984,5

у тому числі

сільське господарство, мисливство, лісове господарство

7584,8

69,5

14012,2

30,5

6427,4

промисловість

-14192,5

58,5

33302,1

41,5

47494,6

будівництво

-4439,0

55,8

4482,4

44,2

8921,4

торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

-13903,7

62,3

19533,0

37,7

33436,7

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

-2753,6

57,7

1320,9

42,3

4074,5

оптова торгівля посередництво в оптовій торгівлі

-8411,9

60,7

16307,8

39,3

24719,7

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

-2738,2

69,6

1904,3

30,4

4642,5

діяльність готелів та ресторанів

-922,5

59,0

400,9

41,0

1323,4

діяльність транспорту та зв’язку

4889,5

55,7

12763,9

44,3

7874,4

фінансова діяльність

1794,0

59,7

10076,1

40,3

8282,1

операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

-14219,6

54,3

13480,1

45,7

27699,7

освіта

50,4

66,0

109,3

34,0

58,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

-133,7

61,5

273,4

38,5

407,1

надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

-3588,6

55,9

392,3

44,1

3980,9

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ.