Архів

Експериментальний баланс фінансових активів і пасивів за 2018 рік 1

 (млн.грн)

Активи

 

Пасиви

13982425

Початковий баланс

14657821

89198

AF.1

Монетарне золото та СПЗ

 

4037080

AF.2

Готівкові гроші та депозити

1490317

1467159

AF.3

Боргові цінні папери

1766412

1339155

AF.4

Кредити

3027033

2020218

AF.5

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

2929893

27753

AF.6

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

25324

58051

AF.7

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

58065

4943811

AF.8

Інша дебіторська/ кредиторська заборгованість

5360777

 

BF.90

Чиста вартість фінансових активів

-675396

800143

 Фінансовий рахунок

870874

-58324

F.1

Монетарне золото та СПЗ

 

217618

F.2

Готівкові гроші та депозити

53337

55951

F.3

Боргові цінні папери

85878

64689

F.4

Кредити

115360

8174

F.5

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

61424

5564

F.6

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

4137

56

F.7

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

56

506415

F.8

Інша дебіторська/ кредиторська заборгованість

550682

-357632

 Рахунки інших змін в активах

-544525

-3019

AF.1

Монетарне золото та СПЗ

 

-51851

AF.2

Готівкові гроші та депозити

-13693

48494

AF.3

Боргові цінні папери

48472

-30437

AF.4

Кредити

-97224

11510

AF.5

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

-22834

-1625

AF.6

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

-1625

-55393

AF.7

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

-55468

-275311

AF.8

Інша дебіторська/ кредиторська заборгованість

-402153

14424936

 Заключний баланс

14984170

27855

AF.1

Монетарне золото та СПЗ

 

4202847

AF.2

Готівкові гроші та депозити

1529961

1571604

AF.3

Боргові цінні папери

1900762

1373407

AF.4

Кредити

3045169

2039902

AF.5

Акціонерний капітал та акції або паї інвестиційного фонду

2968483

31692

AF.6

Страхування, пенсійні та стандартизовані гарантійні схеми

27836

2714

AF.7

Похідні фінансові інструменти та фондові опціони працівників

2653

5174915

AF.8

Інша дебіторська/ кредиторська заборгованість

5509306

 

BF.90

Чиста вартість фінансових активів

-559234

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
29.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше