Архів: 2017-2012| 2011|2010-2009

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності  у 2017 році1

 (млнрн)

 

Код за

КВЕД-2010

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість

B+C+D+E

87461,7

71,8

232213,1

28,2

144751,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

73344,5

62,4

106493,1

37,6

33148,6

Переробна промисловість

C

24253,9

74,0

108850,5

26,0

84596,6

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

11952,8

69,6

27021,5

30,4

15068,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

1332,7

72,8

1737,4

27,2

404,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

3436,8

74,9

5757,7

25,1

2320,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-285,4

65,1

6714,0

34,9

6999,4

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

-5993,5

72,8

3947,3

27,2

9940,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

3681,5

76,9

3872,9

23,1

191,4

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

3345,2

74,1

9437,2

25,9

6092,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-5888,7

74,4

27191,8

25,6

33080,5

машинобудування

26+27+28+29+30

9770,0

77,7

18965,6

22,3

9195,6

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

1817,3

79,9

2029,0

20,1

211,7

виробництво електричного устатковання

27

1072,8

78,6

2479,3

21,4

1406,5

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

1711,9

77,9

6110,3

22,1

4398,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

5168,0

72,8

8347,0

27,2

3179,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

2902,5

75,1

4205,1

24,9

1302,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

-9441,6

53,4

15973,1

46,6

25414,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-695,1

62,6

896,4

37,4

1591,5

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше