Архів

Кількість підприємств за видами економічної діяльності1 у 2011 році

 (у % до загальної кількості підприємств відповідного виду економічної  діяльності)

 

Великі підприємства

Середні підприємства

Малі підприємства

Усього

0,6

5,7

93,7

у тому числі

 

 

 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

0,3

7,9

91,8

Промисловість

2,4

11,1

86,5

Будівництво

0,3

3,9

95,8

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

0,4

4,4

95,2

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

0,6

5,7

93,7

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

0,3

4,4

95,3

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

0,9

4,0

95,1

Діяльність готелів та ресторанів

0,1

4,5

95,4

Діяльність транспорту та зв’язку

0,8

6,8

92,4

Фінансова діяльність

0,4

5,9

93,7

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

0,1

3,4

96,5

Освіта

0,1

4,1

95,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

0,2

5,9

93,9

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

0,2

6,7

93,1

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.