Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1 у 2011 році

 

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)

У тому числі

матеріальні витрати

вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки

амортизація

витрати на оплату праці

відрахування на соціальні заходи

інші операційні витрати

млн.грн.

%

млн.грн.

%

млн.грн.

%

млн.грн.

%

млн.грн.

%

млн.грн.

%

млн.грн.

%

Усього2

3834914,9

100,0

1079270,2

28,1

1970387,8

51,4

101559,5

2,6

232313,7

6,1

83068,5

2,2

368315,2

9,6

  у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

98459,6

100,0

61436,7

62,4

5,9

0,0

5434,0

5,5

12692,8

12,9

4150,2

4,2

14740,0

15,0

Промисловість

1262686,4

100,0

807773,2

64,0

174094,2

13,8

42911,9

3,4

103089,1

8,2

39943,0

3,1

94875,0

7,5

Будівництво

108371,0

100,0

82759,6

76,4

1,3

0,0

1988,8

1,8

8798,8

8,1

3229,3

3,0

11593,2

10,7

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

1688704,2

100,0

20101,3

1,2

1521207,5

90,1

8186,9

0,5

30767,5

1,8

10075,8

0,6

98365,2

5,8

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

161513,5

100,0

3092,6

1,9

142589,7

88,3

1314,0

0,8

3725,8

2,3

1284,9

0,8

9506,5

5,9

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

1313779,3

100,0

12542,5

1,0

1205877,2

91,8

4361,9

0,3

17439,9

1,3

5465,7

0,4

68092,1

5,2

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

213411,4

100,0

4466,2

2,1

172740,6

80,9

2511,0

1,2

9601,8

4,5

3325,2

1,6

20766,6

9,7

Діяльність готелів та ресторанів

14941,1

100,0

5639,7

37,8

1498,7

10,0

928,5

6,2

2853,9

19,1

985,0

6,6

3035,3

20,3

Діяльність транспорту та зв’язку

224191,5

100,0

59777,9

26,7

34478,2

15,4

22127,6

9,9

36516,3

16,3

12879,7

5,7

58411,8

26,0

Фінансова діяльність

166322,6

100,0

1661,3

1,0

145888,4

87,7

443,5

0,3

3195,2

1,9

960,0

0,6

14174,2

8,5

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

235108,5

100,0

32457,8

13,8

93093,1

39,6

15086,7

6,4

25098,0

10,7

7992,4

3,4

61380,5

26,1

Освіта

1826,6

100,0

271,1

14,8

125,1

6,9

703,3

38,5

240,6

13,2

486,5

26,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

7828,4

100,0

2840,2

36,3

1,9

0,0

576,3

7,4

2054,7

26,3

715,7

9,1

1639,6

20,9

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури  та спорту

25971,5

100,0

4307,0

16,6

118,6

0,5

3724,7

14,3

6426,1

24,8

1854,3

7,1

9540,8

36,7

1 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.

2 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.