Архів: 2013| 2012| 2011| 2010-2009

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
 за видами економічної діяльності за січень-березень 2013 року

(млнрн.)

 

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

1276,8

54,7

45284,9

45,3

44008,1

сільське, лісове та рибне господарство

8,5

90,8

105,4

9,2

96,9

промисловість

775,2

51,5

19011,6

48,5

18236,4

будівництво

-910,3

43,4

733,0

56,6

1643,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-923,8

60,6

7023,0

39,4

7946,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1294,9

48,0

3116,6

52,0

1821,7

тимчасове розміщування й організація харчування

-368,6

45,4

60,0

54,6

428,6

інформація та телекомунікації

1404,0

55,2

2587,7

44,8

1183,7

фінансова та страхова діяльність

8553,2

66,5

9960,3

33,5

1407,1

операції з нерухомим майном

-375,4

52,5

454,5

47,5

829,9

професійна, наукова та технічна діяльність

-8063,5

54,6

1547,0

45,4

9610,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

41,9

55,6

333,5

44,4

291,6

освіта

30,2

75,3

37,1

24,7

6,9

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-118,9

53,6

66,9

46,4

185,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-67,1

43,1

232,6

56,9

299,7

надання інших видів послуг

-3,5

66,7

15,7

33,3

19,2

1Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності ільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.