Архів: 2013| 2012| 2011| 2010-2009

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами економічної діяльності за січень-червень 201
3 року

 (млнрн.)

 

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

7639,0

57,8

85426,2

42,2

77787,2

сільське, лісове та рибне господарство

18,8

89,7

173,5

10,3

154,7

промисловість

8632,4

54,9

40638,3

45,1

32005,9

будівництво

-430,2

51,7

1999,5

48,3

2429,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-1335,9

63,5

14814,5

36,5

16150,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2113,1

51,8

5114,6

48,2

3001,5

тимчасове розміщування й організація харчування

-473,6

48,0

210,7

52,0

684,3

інформація та телекомунікації

3310,0

58,0

5337,0

42,0

2027,0

фінансова та страхова діяльність

7747,2

68,4

13268,4

31,6

5521,2

операції з нерухомим майном

-729,9

52,4

943,7

47,6

1673,6

професійна, наукова та технічна діяльність

-10153,0

57,8

1939,6

42,2

12092,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-503,3

56,3

546,5

43,7

1049,8

освіта

72,2

68,8

79,1

31,2

6,9

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-203,3

59,4

114,7

40,6

318,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-418,0

42,6

222,1

57,4

640,1

надання інших видів послуг

-7,5

70,7

24,0

29,3

31,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності ільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.