Архів: 2013| 2012| 2011| 2010-2009

Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування
за видами економічної діяльності за січень-вересень 201
3 року

 (млнрн.)

 

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

22844,4

59,8

130269,6

40,2

107425,2

сільське, лісове та рибне господарство

14,6

89,2

244,3

10,8

229,7

промисловість

11312,8

56,9

58768,0

43,1

47455,2

будівництво

–1168,4

54,9

2542,3

45,1

3710,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1402,5

65,1

22989,2

34,9

21586,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

1872,6

53,4

6103,1

46,6

4230,5

тимчасове розміщування й організація харчування

–396,4

55,1

467,4

44,9

863,8

інформація та телекомунікації

4986,6

56,6

8017,1

43,4

3030,5

фінансова та страхова діяльність

7771,9

66,0

26000,4

34,0

18228,5

операції з нерухомим майном

–2380,6

52,4

1336,2

47,6

3716,8

професійна, наукова та технічна діяльність

–85,4

60,7

2268,7

39,3

2354,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–123,2

59,5

760,7

40,5

883,9

освіта

64,4

66,7

75,4

33,3

11,0

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

92,8

76,6

346,3

23,4

253,5

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

–523,9

38,8

306,5

61,2

830,4

надання інших видів послуг

4,1

61,3

44,0

38,7

39,9

1Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності ільське, лісове та рибне господарство" інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.