Архів: 2013| 2012| 2011| 2010-2009

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності у 2013 році

 (млнрн.)

 

Фінансовий результат до оподаткування

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

29283,2

65,9

234513,7

34,1

205230,5

сільське, лісове та рибне господарство

15147,3

79,9

26496,5

20,1

11349,2

промисловість

13698,3

63,3

81336,9

36,7

67638,6

будівництво

-5126,6

62,3

5968,0

37,7

11094,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-6047,5

67,2

36528,5

32,8

42576,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

834,3

63,1

9429,9

36,9

8595,6

тимчасове розміщування й організація харчування

-1270,5

59,5

788,3

40,5

2058,8

інформація та телекомунікації

6817,6

63,4

11668,3

36,6

4850,7

фінансова та страхова діяльність

24041,2

60,6

38534,3

39,4

14493,1

операції з нерухомим майном

-9571,4

57,5

6750,1

42,5

16321,5

професійна, наукова та технічна діяльність

-6823,8

63,4

13027,2

36,6

19851,0

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-1224,8

64,3

2580,3

35,7

3805,1

освіта

140,2

69,9

203,7

30,1

63,5

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-31,9

64,7

525,3

35,3

557,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-1280,4

57,3

571,7

42,7

1852,1

надання інших видів послуг

-18,8

68,1

104,7

31,9

123,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.