Архів

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за

 КВЕД−2010

Усього,

тис. осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис. осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього2

 

6014,9

1566,7

26,1

2889,6

48,0

1558,6

25,9

727,1

12,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

523,7

40,1

7,7

294,2

56,2

189,4

36,1

74,6

14,2

промисловість

B+C+D+E

2008,4

717,8

35,7

1031,3

51,4

259,3

12,9

80,0

4,0

будівництво

F

272,6

7,3

2,7

107,4

39,4

157,9

57,9

77,3

28,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

987,7

298,1

30,2

339,9

34,4

349,7

35,4

174,0

17,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

738,5

430,2

58,3

209,7

28,4

98,6

13,3

46,7

6,3

тимчасове розміщування й організація харчування

I

96,9

3

3

3

3

45,0

46,5

22,6

23,3

інформація та телекомунікації

J

152,4

29,3

19,2

55,3

36,3

67,8

44,5

36,2

23,7

фінансова та страхова діяльність

K

69,8

12,4

17,7

41,0

58,8

16,4

23,5

8,2

11,8

операції з нерухомим майном

L

156,0

3

3

3

3

118,0

75,6

75,5

48,4

професійна, наукова та технічна діяльність

M

193,3

3

3

3

3

100,8

52,2

61,6

31,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

217,5

3

3

3

3

85,7

39,4

38,8

17,8

освіта

P

19,3

6,1

31,4

13,2

68,6

6,2

32,2

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

535,8

3

3

3

3

34,4

6,4

14,6

2,7

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

25,9

3

3

3

3

9,7

37,5

3,4

13,1

надання інших видів послуг

S

17,1

4,4

25,8

12,7

74,2

7,4

43,3

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій  у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані попередні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).  

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
22.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше