Архів

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за

 КВЕД−2010

Усього,

тис. осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

     з них

мікропідприємства

тис. осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

тис. осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього2

 

6179,6

1566,7

25,3

2891,3

46,8

1721,6

27,9

880,7

14,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

555,3

40,1

7,2

294,5

53,0

220,7

39,8

104,7

18,8

промисловість

B+C+D+E

2027,5

717,8

35,4

1031,8

50,9

277,9

13,7

96,6

4,8

будівництво

F

288,1

7,3

2,5

107,5

37,3

173,3

60,2

91,7

31,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1023,3

298,1

29,1

340,3

33,3

384,9

37,6

207,0

20,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

744,7

430,2

57,8

209,8

28,2

104,7

14,0

52,4

7,0

тимчасове розміщування й організація харчування

I

100,4

3

3

3

3

48,5

48,3

25,7

25,7

інформація та телекомунікації

J

159,6

29,3

18,4

55,3

34,6

75,0

47,0

43,1

27,0

фінансова та страхова діяльність

K

71,7

12,4

17,2

41,1

57,3

18,2

25,5

9,9

13,8

операції з нерухомим майном

L

172,1

3

3

3

3

134,0

77,9

91,1

53,0

професійна, наукова та технічна діяльність

M

208,1

3

3

3

3

115,6

55,6

76,0

36,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

225,3

3

3

3

3

93,4

41,5

46,0

20,4

освіта

P

20,4

6,1

29,7

14,3

70,3

7,3

35,7

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

537,7

3

3

3

3

36,3

6,7

16,1

3,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

26,9

3

3

3

3

10,7

39,9

4,3

16,0

надання інших видів послуг

S

18,5

4,4

23,8

14,1

76,2

8,8

47,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані попередні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне  блокування вразливих значень).

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
22.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше