Архів

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД−2010

Усього, млн.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

млн.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього2

 

9121200,7

3503860,0

38,4

3840805,6

42,1

1776535,1

19,5

603841,1

6,6

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

538765,4

69986,2

13,0

266071,2

49,4

202708,0

37,6

64775,5

12,0

промисловість

B+C+D+E

3152545,8

1708792,1

54,2

1228524,0

39,0

215229,7

6,8

49057,1

1,6

будівництво

F

338613,4

26026,8

7,7

145046,4

42,8

167540,2

49,5

58108,4

17,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3618983,7

1123300,9

31,1

1680407,0

46,4

815275,8

22,5

264192,4

7,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

523315,6

275625,9

52,7

157125,8

30,0

90563,9

17,3

35159,7

6,7

тимчасове розміщування й організація харчування

I

39400,7

3

3

3

3

13258,5

33,7

5629,6

14,3

інформація та телекомунікації

J

189953,0

62702,8

33,0

67583,1

35,6

59667,1

31,4

26324,8

13,9

фінансова та страхова діяльність

K

91771,5

7888,1

8,6

64237,0

70,0

19646,4

21,4

4512,3

4,9

операції з нерухомим майном

L

128041,4

3

3

3

3

76697,6

59,9

41054,0

32,1

професійна, наукова та технічна діяльність

M

339848,2

3

3

3

3

58686,4

17,3

28861,4

8,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

94729,1

3

3

3

3

41033,9

43,3

19011,3

20,1

освіта

P

4641,3

1575,8

34,0

3065,5

66,0

1607,3

34,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

47665,6

3

3

3

3

6088,2

12,8

2395,9

5,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7604,7

3

3

3

3

3428,5

45,1

1481,3

19,5

надання інших видів послуг

S

5321,3

1675,9

31,5

3645,4

68,5

1670,1

31,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані попередні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
22.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше