Архів

Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності  з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за

 КВЕД−2010

Усього, млн.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

млн.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього2

 

724420,6

277048,6

38,3

327706,8

45,2

119665,2

16,5

45275,4

6,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

50818,9

6484,4

12,8

31222,0

61,4

13112,5

25,8

3829,6

7,5

промисловість

B+C+D+E

280199,8

138506,3

49,4

122300,6

43,7

19392,9

6,9

4899,1

1,7

будівництво

F

24752,7

1104,0

4,5

12587,2

50,8

11061,5

44,7

4646,6

18,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

112234,8

45130,6

40,2

39132,4

34,9

27971,8

24,9

11283,8

10,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

101218,2

68585,5

67,8

25123,2

24,8

7509,5

7,4

2904,3

2,9

тимчасове розміщування й організація харчування

I

7041,5

3

3

3

3

2495,2

35,4

1181,1

16,8

інформація та телекомунікації

J

25448,8

5676,9

22,3

12700,6

49,9

7071,3

27,8

2772,9

10,9

фінансова та страхова діяльність

K

7178,6

1253,1

17,5

4114,1

57,3

1811,4

25,2

674,1

9,4

операції з нерухомим майном

L

13426,8

3

3

3

3

8603,1

64,1

4731,5

35,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

33861,7

3

3

3

3

10320,1

30,5

4362,9

12,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

20463,2

3

3

3

3

6021,2

29,4

2343,7

11,5

освіта

P

1638,6

765,4

46,7

873,2

53,3

341,9

20,9

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

40210,3

3

3

3

3

1981,6

4,9

725,8

1,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4527,3

3

3

3

3

667,1

14,7

198,6

4,4

надання інших видів послуг

S

1399,4

626,6

44,8

772,8

55,2

379,5

27,1

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані попередні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
22.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше