Архів

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2017 році1

 

Код за КВЕД−2010

Усього, млн.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

млн.грн

у % до загальних витрат на персонал відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на персонал відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на персонал відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на персонал відповідного виду діяльності

Усього2

 

569937,3

212897,9

37,3

255694,2

44,9

101345,2

17,8

28511,6

5,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

43799,3

3191,0

7,3

29832,3

68,1

10776,0

24,6

2429,1

5,5

промисловість

B+C+D+E

230500,6

107869,5

46,8

104745,8

45,4

17885,3

7,8

3469,2

1,5

будівництво

F

18167,2

434,2

2,4

9429,3

51,9

8303,7

45,7

2289,0

12,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

94807,2

35968,3

38,0

34440,2

36,3

24398,7

25,7

8376,9

8,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

82313,5

54653,6

66,4

21590,8

26,2

6069,1

7,4

1195,7

1,5

тимчасове розміщування й організація харчування

I

5907,6

2

2

2

2

2006,6

34,0

503,0

8,5

інформація та телекомунікації

J

22055,5

5598,5

25,4

11024,2

50,0

5432,8

24,6

1599,1

7,3

фінансова та страхова діяльність

K

6124,3

4466,7

72,9

1657,6

27,1

600,5

9,8

операції з нерухомим майном

L

10871,0

2

2

2

2

7005,1

64,5

3000,0

27,6

професійна, наукова та технічна діяльність

M

24930,7

2

2

2

2

8705,7

34,9

2808,3

11,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

17465,0

2

2

2

2

5409,8

31,0

1284,7

7,4

освіта

P

1221,0

594,3

48,7

626,7

51,3

202,7

16,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

6031,6

4327,6

71,7

1704,0

28,3

288,4

4,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

4455,0

2

2

2

2

629,4

14,1

149,7

3,4

надання інших видів послуг

S

1287,8

553,1

42,9

734,7

57,1

315,3

24,5

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше