Архів

Витрати на персонал підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за

 КВЕД−2010

Усього,

млн.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

млн.грн

у % до загальних витрат на персонал відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на персонал відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на персонал відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальних витрат на персонал відповідного виду діяльності

Усього2

 

873512,8

332789,2

38,1

394579,7

45,2

146143,9

16,7

56105,2

6,4

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

A

61687,3

7716,8

12,5

37840,8

61,3

16129,7

26,2

4847,9

7,9

промисловість

B+C+D+E

339019,6

167614,1

49,4

147717,5

43,6

23688,0

7,0

6078,3

1,8

будівництво

F

30191,6

1314,6

4,3

15241,1

50,5

13635,9

45,2

5791,2

19,2

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

134484,4

53652,2

39,9

46673,6

34,7

34158,6

25,4

13933,4

10,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

122055,3

82616,3

67,7

30290,0

24,8

9149,0

7,5

3612,1

3,0

тимчасове розміщування й організація харчування

I

8611,5

3

3

3

3

3084,8

35,8

1466,0

17,0

інформація та телекомунікації

J

30241,4

6715,0

22,2

14980,4

49,5

8546,0

28,3

3424,0

11,3

фінансова та страхова діяльність

K

8604,8

1493,4

17,4

4934,5

57,3

2176,9

25,3

818,8

9,5

операції з нерухомим майном

L

16214,2

3

3

3

3

10452,4

64,5

5791,3

35,7

професійна, наукова та технічна діяльність

M

39880,5

3

3

3

3

12454,7

31,2

5397,8

13,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

24771,7

3

3

3

3

7367,1

29,8

2899,3

11,7

освіта

P

1989,4

912,1

45,8

1077,3

54,2

426,9

21,5

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

48911,5

3

3

3

3

2457,7

5,0

902,1

1,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

5154,6

3

3

3

3

819,9

15,9

247,5

4,8

надання інших видів послуг

S

1695,0

749,1

44,2

945,9

55,8

468,6

27,6

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані попередні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
22.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше