Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2010-2017 роки1

 (млн.грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017

Промисловість

55384,4

78725,8

91598,4

97574,1

86242,0

87656,0

117753,6

143300,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

15261,1

22097,7

22293,5

21624,8

20010,6

18466,3

22545,6

35552,2

Переробна промисловість

30151,9

42161,3

42276,8

44717,9

42474,4

46219,1

62223,3

73883,8

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

8510,2

12061,5

13279,7

14941,3

13486,7

13548,5

21291,0

18927,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів з шкіри та інших матеріалів

479,9

539,4

371,6

481,5

623,0

987,0

1795,7

1882,3

Вироблення виробів з деревини, виробництво паперу  та поліграфічна діяльність

1387,1

3596,4

2258,4

2433,9

2011,8

4031,1

4958,5

6840,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

1418,4

1602,5

1237,5

674,6

534,2

579,6

759,0

979,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

2440,6

2767,7

3436,6

2653,6

2174,6

1679,7

1708,5

2980,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

565,7

802,5

824,2

1073,0

1413,2

1622,8

1597,9

1878,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

3801,7

4241,3

3790,0

4231,7

3989,0

3817,7

6255,1

10439,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

6695,4

9787,0

9227,8

10875,0

11833,6

12470,0

14662,8

17829,1

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

227,9

408,7

501,0

194,5

224,5

420,8

537,1

756,2

Виробництво електричного устаткування

663,5

632,7

673,4

1000,3

601,7

584,8

1402,3

1484,9

Виробництво машин та устаткування не віднесених до інших угрупувань

1581,7

2162,2

2781,5

2132,1

2020,8

1945,4

2318,3

3290,7

Виробництво автотранспортних засобів

1680,2

2422,7

2815,4

3122,9

2627,7

3332,1

3388,1

4781,1

Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин та устаткування

699,6

1136,7

1079,7

903,5

933,6

1199,6

1549,0

1812,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

9279,9

13475,1

25381,8

29309,5

22895,0

21347,2

30733,5

31020,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

691,5

991,7

1646,3

1921,9

862,0

1623,4

2251,2

2843,5

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та за 2014-2017 роки без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.