Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності промисловості за 2010-2019 роки1

 (млн.грн)

 

Код за КВЕД-2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Промисловість

B+C+D+E

55384,4

78725,8

91598,4

97574,1

86242,0

87656,0

117753,6

143300,0

199896,0

254196,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

15261,1

22097,7

22293,5

21624,8

20010,6

18466,3

22545,6

35552,2

53984,6

68520,8

Переробна промисловість

C

30151,9

42161,3

42276,8

44717,9

42474,4

46219,1

62223,3

73883,8

100869,7

105878,5

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

8510,2

12061,5

13279,7

14941,3

13486,7

13548,5

21291,0

18927,6

30212,8

31888,5

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

479,9

539,4

371,6

481,5

623,0

987,0

1795,7

1882,3

1846,2

1492,3

Вироблення виробів з деревини, виробництво паперу  та поліграфічна діяльність

16-18

1387,1

3596,4

2258,4

2433,9

2011,8

4031,1

4958,5

6840,6

7533,0

9994,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1418,4

1602,5

1237,5

674,6

534,2

579,6

759,0

979,4

1502,8

1831,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

2440,6

2767,7

3436,6

2653,6

2174,6

1679,7

1708,5

2980,7

2791,8

2488,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

565,7

802,5

824,2

1073,0

1413,2

1622,8

1597,9

1878,6

2433,2

2425,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3801,7

4241,3

3790,0

4231,7

3989,0

3817,7

6255,1

10439,8

13132,3

10872,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

6695,4

9787,0

9227,8

10875,0

11833,6

12470,0

14662,8

17829,1

26375,8

31093,2

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

227,9

408,7

501,0

194,5

224,5

420,8

537,1

756,2

955,7

657,0

Виробництво електричного устатковання

27

663,5

632,7

673,4

1000,3

601,7

584,8

1402,3

1484,9

1899,8

1758,4

Виробництво машин і устатковання не віднесених до інших угрупувань

28

1581,7

2162,2

2781,5

2132,1

2020,8

1945,4

2318,3

3290,7

4057,0

3176,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

1680,2

2422,7

2815,4

3122,9

2627,7

3332,1

3388,1

4781,1

5577,8

5374,4

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31-33

699,6

1136,7

1079,7

903,5

933,6

1199,6

1549,0

1812,8

2551,5

2826,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

9279,9

13475,1

25381,8

29309,5

22895,0

21347,2

30733,5

31020,5

41783,9

75612,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

691,5

991,7

1646,3

1921,9

862,0

1623,4

2251,2

2843,5

3257,8

4184,6

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та за 2014-2019 роки без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
12.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше