Капітальні інвестиції (2002-2011рр.)

Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2017 роки1

(млн.грн.)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього

180575,5

241286,0

273256,0

249873,4

219419,9

273116,4

359216,1

448461,5

інвестиції у матеріальні активи

173662,8

231910,2

264853,7

239393,6

212035,1

254730,9

347390,5

432039,5

житлові будівлі

25753,7

26582,3

34256,0

36128,9

33177,0

45609,8

44864,9

53371,8

нежитлові будівлі

37156,6

49113,5

54772,7

45252,3

40859,7

43330,9

59398,3

65605,2

інженерні споруди

39062,6

57935,2

61380,3

51844,2

46599,3

50948,7

67517,1

78563,5

машини, обладнання та інвентар

54059,2

71771,4

77015,4

79032,9

68948,8

84423,2

123133,3

154721,7

транспортні засоби

11025,3

17014,0

27015,9

16246,8

13830,4

19650,0

36685,7

60123,9

земля

1182,2

2270,1

1755,4

1018,6

999,3

1441,8

1915,8

1994,0

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

1797,2

2889,9

1780,1

2358,4

2034,2

2762,6

3162,7

3727,9

інші матеріальні активи

3626,0

4333,8

6877,9

7511,5

5586,4

6563,9

10712,7

13931,5

інвестиції у нематеріальні активи

6912,7

9375,8

8402,3

10479,8

7384,8

18385,5

11825,6

16422,0

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

3044,0

4101,9

3655,9

5631,5

2974,3

12457,8

4180,8

5717,7

програмне забезпечення та бази даних

2802,4

3254,0

3409,1

3477,6

3207,3

4908,4

6315,5

8196,4

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та за 2014-2017 роки без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.