Капітальні інвестиції (2002-2011рр.)

Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2019 роки1

(млн.грн.)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього

180575,5

241286,0

273256,0

249873,4

219419,9

273116,4

359216,1

448461,5

578726,4

623978,9

інвестиції в матеріальні активи

173662,8

231910,2

264853,7

239393,6

212035,1

254730,9

347390,5

432039,5

542335,1

600568,1

будівлі житлові

25753,7

26582,3

34256,0

36128,9

33177,0

45609,8

44864,9

53371,8

57395,9

58014,9

будівлі нежитлові

37156,6

49113,5

54772,7

45252,3

40859,7

43330,9

59398,3

65605,2

88846,1

100468,0

інженерні споруди

39062,6

57935,2

61380,3

51844,2

46599,3

50948,7

67517,1

78563,5

111314,8

149153,5

машини, обладнання та інвентар

54059,2

71771,4

77015,4

79032,9

68948,8

84423,2

123133,3

154721,7

187650,4

198455,3

транспортні засоби

11025,3

17014,0

27015,9

16246,8

13830,4

19650,0

36685,7

60123,9

73926,2

65870,8

земля

1182,2

2270,1

1755,4

1018,6

999,3

1441,8

1915,8

1994,0

1673,1

2230,0

довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва

1797,2

2889,9

1780,1

2358,4

2034,2

2762,6

3162,7

 

3727,9

4528,3

5999,8

інші матеріальні активи

3626,0

4333,8

6877,9

7511,5

5586,4

6563,9

10712,7

13931,5

17000,3

20375,8

інвестиції в нематеріальні активи

6912,7

9375,8

8402,3

10479,8

7384,8

18385,5

11825,6

16422,0

36391,3

23410,8

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо

3044,0

4101,9

3655,9

5631,5

2974,3

12457,8

4180,8

5717,7

23804,4

7309,4

програмне забезпечення та бази даних

2802,4

3254,0

3409,1

3477,6

3207,3

4908,4

6315,5

8196,4

9476,4

10215,3

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та за 2014-2019 роки без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
12.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше