Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2013 роки

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2019 роки1

(млн.грн)

 

Код за КВЕД-2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Усього

 

180575,5

241286,0

273256,0

249873,4

219419,9

273116,4

359216,1

448461,5

578726,4

623978,9

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

А

11062,6

16466,0

18883,7

18587,4

18795,7

30154,7

50484,0

64243,3

 

66104,1

59129,5

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

10817,7

16140,9

18564,2

18175,0

18388,1

29309,7

49660,0

63400,7

 

 

65059,4

58555,4

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

177,8

283,1

281,4

383,4

381,0

788,5

777,1

768,9

 

980,3

548,7

Рибне господарство

03

67,1

42,0

38,1

29,0

26,6

56,5

46,9

73,7

64,4

25,4

Промисловість

В+С+D+Е

55384,4

78725,8

91598,4

97574,1

86242,0

87656,0

117753,6

143300,0

199896,0

254196,2

Будівництво

F

29767,0

31990,8

40760,3

40796,2

36056,7

43463,7

44444,0

52176,2

55993,9

62346,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

18550,4

24067,9

24531,6

22190,3

20715,7

20662,9

29956,8

 

33664,8

51817,6

44173,7

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

1404,1

2709,8

1104,7

964,9

961,5

1469,0

1757,8

2825,7

3103,0

3466,9

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

11996,0

14872,6

17514,4

15251,5

13245,2

13535,7

18258,0

22096,9

28840,1

22427,8

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

5150,3

6485,5

5912,5

5973,9

6509,0

5658,2

9941,0

8742,2

19874,5

18279,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

19322,4

25498,2

32413,0

18472,6

15498,2

18704,0

25107,8

37943,5

50078,3

43792,8

Наземний і трубопровідний транспорт

49

6725,5

8837,8

15076,9

4535,1

3916,2

8120,1

15931,1

22245,7

31005,7

24569,7

Водний транспорт

50

152,4

130,1

98,7

116,2

204,8

302,5

233,9

253,7

198,2

252,4

Авіаційний транспорт

51

614,9

841,0

774,3

536,1

410,2

647,8

616,1

1302,5

1527,7

1767,9

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

11705,1

15538,2

16077,6

13073,7

10837,0

9529,4

8126,3

13757,7

16962,7

17143,5

Поштова та кур'єрська діяльність

53

124,5

151,1

385,5

211,5

130,0

104,2

200,4

383,9

384,0

59,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1033,2

1572,7

2264,9

1476,8

1482,0

1393,1

1477,9

2133,5

2675,1

2832,2

Тимчасове розміщування

55

679,1

1010,8

1534,7

872,2

867,1

890,2

756,1

1380,0

1473,0

982,9

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

354,1

561,9

730,2

604,6

614,9

502,9

721,8

753,5

1202,1

1849,3

Інформація та телекомунікації

J

8625,8

9730,0

10167,7

9864,0

8175,1

22975,0

15651,2

18395,2

29884,9

21063,4

Видавнича діяльність, радіомовлення, телебачення

58-60

1923,8

2643,0

2775,0

2354,1

1840,8

2304,3

2820,9

3567,8

4744,6

5766,4

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

6354,5

6506,8

6771,5

6875,4

5664,0

19536,4

10705,4

12776,8

21317,8

11734,4

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

347,5

580,2

621,2

634,5

670,3

1134,3

2124,9

2050,6

3822,5

3562,6

Фінансова та страхова діяльність

K

5861,5

5972,3

7353,3

6646,8

6214,5

6448,0

7678,7

8055,3

10652,3

11246,3

Операції з нерухомим майном

L

9861,0

14598,9

12368,6

13550,4

11230,2

11899,0

19665,0

22505,6

27556,8

28147,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

4991,7

10491,9

9021,3

3621,3

2921,5

4065,2

6579,4

7965,3

10798,2

11912,4

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження

69-71

4135,4

9069,0

7588,4

2669,6

2314,8

3244,4

4965,6

5562,1

7751,7

8301,6

Наукові дослідження та розробки

72

549,7

717,9

548,8

599,2

375,4

518,2

758,3

1110,2

1511,4

2057,6

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

73-75

306,6

705,0

884,1

352,5

231,3

302,6

855,5

1293,0

1535,2

1553,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2973,8

3928,8

4973,9

4013,9

3565,1

6535,2

10009,2

12747,3

11837,8

11741,1

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

7769,9

11437,6

11692,8

7546,2

5808,0

13942,4

22380,8

32843,9

44597,8

54305,5

Освіта

P

1818,4

2090,7

1463,5

1030,5

820,9

1540,1

2257,3

3492,5

4460,0

4788,7

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1920,1

2113,2

2707,2

1746,2

1223,9

2367,2

4479,0

6708,3

8138,8

9484,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

976,7

1437,3

2598,0

2544,5

508,7

1044,3

969,9

1649,2

3663,2

4146,2

Надання інших видів послуг

S

656,6

1163,9

457,8

212,2

161,7

265,6

321,5

637,6

571,6

672,5

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та за 2014-2019 роки без частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
12.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше