Архів

Індекси обороту (реалізації) продукції добувної та переробної промисловості за видами діяльності у листопаді 2018 року1

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Індекс обороту

З нього індекс

внутрішнього обороту

зовнішнього обороту

листопад 2018р. до жовтня 2018р.

листопад 2018р. до листопада 2017р.

листопад 2018р. до жовтня 2018р.

листопад 2018р. до листопада 2017р.

листопад 2018р. до жовтня 2018р.

листопад 2018р. до листопада 2017р.

Добувна та переробна промисловість

B+C

96,8

112,5

100,4

118,6

89,6

101,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

99,0

129,2

100,5

131,3

93,2

120,9

Добування кам'яного та бурого вугілля

05

103,2

132,1

103,2

135,2

-

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

96,8

132,4

96,8

132,4

-

-

Добування металевих руд

07

99,3

121,9

106,4

119,8

94,0

123,7

Добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів

08

90,2

128,8

92,0

130,5

86,6

125,3

Переробна промисловість

C

96,3

109,3

100,4

115,5

89,2

98,9

Виробництво харчових продуктів і напоїв та тютюнових виробів

10–12

97,9

112,8

102,7

113,3

88,7

111,8

Виробництво харчових продуктів

10

96,6

111,8

103,3

113,2

84,9

108,9

Виробництво напоїв

11

99,5

110,4

98,6

113,1

114,6

82,3

Виробництво тютюнових виробів

12

120,2

137,0

100,5

116,6

151,2

167,8

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

106,1

114,2

102,6

114,5

111,4

113,6

Текстильне виробництво

13

101,5

102,4

99,9

101,4

105,1

104,8

Виробництво одягу

14

108,9

126,7

100,6

133,0

123,8

118,5

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

15

106,2

106,9

115,7

100,4

99,4

113,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

98,9

120,1

101,4

118,4

94,6

123,5

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

16

98,0

125,2

100,0

124,8

96,4

125,4

Виробництво паперу та паперових виробів

17

98,0

116,5

101,6

114,9

87,9

121,7

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

18

104,4

116,6

102,7

118,0

140,4

97,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

98,3

103,0

98,3

103,4

97,5

95,1

Виробництво коксу та коксопродуктів

19.1

97,7

88,1

98,0

87,9

90,9

91,9

Виробництво продуктів нафтоперероблення

19.2

99,0

124,2

98,6

125,6

106,6

99,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

88,3

91,6

101,6

104,7

57,6

60,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

112,8

111,5

120,9

115,6

67,8

82,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

88,9

116,8

88,0

116,0

95,0

121,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів

22

97,4

120,3

98,0

118,6

94,2

130,9

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

23

84,0

114,5

82,6

114,5

95,6

114,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

93,8

100,1

96,5

114,5

91,6

90,2

Металургійне виробництво

24

92,4

98,7

96,1

117,8

90,0

88,9

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

25

101,0

107,1

97,6

107,0

112,7

107,2

Машинобудування, крім ремонту та монтажу машин і устатковання

26–30

96,6

112,2

108,5

128,5

81,4

92,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

160,0

155,3

173,1

190,6

104,6

67,4

Виробництво електричного устатковання

27

102,2

106,5

103,5

106,2

100,2

106,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

93,6

111,2

95,5

109,6

91,2

113,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

87,4

108,3

107,7

146,5

67,7

77,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

29

109,8

139,7

125,4

151,7

99,2

130,7

Виробництво інших транспортних засобів

30

76,6

93,7

101,3

144,3

48,1

50,7

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31–33

105,5

133,2

103,4

145,6

111,2

109,8

Виробництво меблів

31

111,7

121,3

114,5

127,3

108,7

115,0

Ремонт і монтаж машин і устатковання

33

100,1

145,8

96,4

159,5

129,5

96,1

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
08.01.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше