Архів

Обсяг нових замовлень на виробництво продукції за окремими видами діяльності
переробної промисловості за січень-травень 2013 рок
у

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг нових замовлень на виробництво промислової продукції

З нього
обсяг іноземних замовлень

млн.грн.

млн.грн.

у % до обсягу нових замовлень за видом діяльності

Текстильне виробництво

13

934,1

251,5

26,9

Виробництво одягу

14

791,5

467,3

59,0

Виробництво паперу та паперових виробів

17

4748,2

1823,4

38,4

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

18

2007,3

132,0

6,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

20845,7

8859,2

42,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

3619,8

421,4

11,6

Металургійне виробництво

24

78759,5

43823,8

55,6

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

25

6463,5

2053,6

31,8

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

2140,0

1303,4

60,9

Виробництво електричного устатковання

27

7751,3

3322,9

42,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

12395,3

6308,7

50,9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

29

3414,5

2027,0

59,4

Виробництво інших транспортних засобів

30

15127,9

8624,7

57,0