Архів

Зайняте населення за видами економічної діяльності та регіонами у 2019 році1

 

(у віці 15-70 років; тис. осіб)

 

Усього

У тому числі

сільське, лісове та рибне господар-ство

промис-ловість

будівництво

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранс-портних засобів і мотоциклів

транспорт, складське господар-ство, поштова та кур'єрська діяльність

тимчасове розміщу-вання й організація харчування

інформація та телекомуні-кації

фінансова та страхова діяльність

Україна

16578,3

3010,4

2461,5

699,0

3801,3

999,0

304,0

289,2

211,6

Вінницька

660,7

225,6

70,9

18,0

126,7

40,3

4,1

6,2

5,4

Волинська

380,0

81,2

51,6

10,7

88,2

20,7

6,0

2,9

3,6

Дніпропетровська

1413,7

107,2

345,0

57,3

372,8

84,7

23,1

29,2

22,8

Донецька

747,2

65,9

191,4

31,1

186,2

56,9

10,1

9,0

4,0

Житомирська

521,2

76,9

76,0

23,2

132,2

39,6

6,9

7,8

4,4

Закарпатська

508,9

133,6

58,1

31,6

88,9

23,7

14,3

3,0

3,0

Запорізька

741,6

129,3

162,7

32,0

164,4

35,7

14,6

8,9

7,3

Івано-Франківська

575,1

169,5

70,0

27,9

112,3

23,7

10,8

3,6

4,0

Київська

771,4

48,5

137,5

31,1

178,3

68,1

16,0

15,8

11,8

Кіровоградська

384,5

114,4

49,7

13,5

63,8

23,5

5,5

4,2

2,1

Луганська

303,7

40,3

58,2

14,8

85,7

18,7

5,5

2,3

1,2

Львівська

1075,2

191,8

157,0

70,3

215,7

60,5

28,8

18,2

11,1

Миколаївська

499,6

145,4

64,3

19,4

96,9

30,4

8,2

3,3

3,2

Одеська

1020,1

165,2

85,0

45,1

250,7

107,8

25,7

15,0

11,6

Полтавська

591,2

129,9

102,3

17,3

132,6

34,7

9,7

5,1

4,5

Рівненська

486,0

88,4

64,0

23,4

131,9

27,3

10,8

5,0

4,3

Сумська

490,9

118,9

67,4

25,2

102,0

26,7

5,1

4,6

3,2

Тернопільська

417,7

137,1

36,7

13,8

78,2

20,4

7,3

3,3

2,8

Харківська

1263,9

176,7

236,4

56,7

309,2

70,7

20,9

26,2

10,2

Херсонська

455,3

137,9

39,7

12,9

106,5

22,6

5,9

3,4

3,4

Хмельницька

528,8

150,1

65,0

15,8

120,8

25,2

5,4

3,5

3,6

Черкаська

531,8

149,8

75,6

23,6

102,2

28,5

6,0

5,0

5,3

Чернівецька

394,1

111,5

42,1

18,7

79,7

16,4

10,0

3,5

3,5

Чернігівська

435,8

110,7

51,1

9,8

100,5

19,9

5,3

4,7

5,1

м. Київ

1379,9

4,6

103,8

55,8

374,9

72,3

38,0

95,5

70,2

 

Продовження

 

У тому числі

операції з нерухомим майном

професійна, наукова та технічна діяльність

діяльність у сфері адміністра-тивного та допоміжного обслуговування

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхуван-ня2

освіта

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

інші види економічної діяльності

Україна

259,7

421,6

317,9

870,5

1388,7

974,2

197,6

372,1

Вінницька

5,3

9,7

6,0

34,3

55,4

40,1

5,7

7,0

Волинська

4,5

5,5

4,7

21,7

44,5

25,5

4,0

4,7

Дніпропетровська

19,8

35,5

29,8

66,8

104,2

77,0

10,7

27,8

Донецька

8,8

13,5

15,1

39,9

49,3

40,4

9,1

16,5

Житомирська

5,4

8,1

7,0

36,7

44,9

32,0

5,8

14,3

Закарпатська

4,6

4,4

3,5

19,9

47,6

27,9

4,1

40,7

Запорізька

11,3

16,6

13,5

30,5

51,8

44,5

8,5

10,0

Івано-Франківська

4,2

7,9

8,0

19,6

52,8

36,0

7,3

17,5

Київська

14,7

31,8

25,0

48,9

62,1

57,0

12,9

11,9

Кіровоградська

6,0

4,9

4,8

20,8

34,0

26,0

5,6

5,7

Луганська

3,2

8,4

3,5

20,3

17,9

14,9

2,6

6,2

Львівська

15,5

23,1

19,4

58,9

97,3

69,6

12,3

25,7

Миколаївська

5,0

6,8

5,6

32,6

40,0

24,9

4,7

8,9

Одеська

23,2

20,4

25,6

58,2

88,0

57,0

12,5

29,1

Полтавська

7,1

10,1

9,6

28,4

45,6

38,1

6,3

9,9

Рівненська

4,1

7,0

4,4

19,6

46,1

30,7

6,7

12,3

Сумська

4,2

7,1

8,4

27,9

40,4

28,7

5,3

15,8

Тернопільська

3,2

6,3

4,7

15,9

43,2

27,1

6,0

11,7

Харківська

37,4

39,0

20,9

51,7

104,6

67,9

15,1

20,3

Херсонська

5,9

8,2

4,2

25,6

37,8

23,9

7,7

9,7

Хмельницька

4,5

7,2

6,6

29,4

48,2

32,0

5,0

6,5

Черкаська

5,0

10,2

8,0

20,0

42,8

35,3

4,9

9,6

Чернівецька

4,3

4,9

3,1

14,7

35,0

22,2

3,6

20,9

Чернігівська

4,4

7,6

6,0

32,8

35,2

31,1

6,6

5,0

м. Київ

48,1

117,4

70,5

95,4

120,0

64,4

24,6

24,4

1  Розподіл загальної кількості зайнятого населення за видами економічної діяльності здійснено на основі комплексної оцінки шляхом інтеграції даних обстеження робочої сили, державних статистичних спостережень підприємств і адміністративної звітності. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2  Ураховано кількість тимчасових працівників, які були залучені до підготовки та проведення виборів Президента України  та до Верховної Ради України.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
13.07.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше