Архів: 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств
за видами економічної діяльності за січень-березень 2014 року

 (млнрн.)

 

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

-184552,3

49,1

38407,9

50,9

222960,2

сільське, лісове та рибне господарство

-561,2

88,5

60,4

11,5

621,6

промисловість

-84254,2

45,3

17874,8

54,7

102129,0

будівництво

-1919,5

47,5

931,2

52,5

2850,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-37784,8

51,9

6010,9

48,1

43795,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

-5377,2

42,4

2584,1

57,6

7961,3

тимчасове розміщування й організація харчування

-2162,4

33,7

39,4

66,3

2201,8

інформація та телекомунікації

-5393,3

48,1

2463,0

51,9

7856,3

фінансова та страхова діяльність

-6047,4

64,2

4183,4

35,8

10230,8

операції з нерухомим майном

-10672,6

43,3

765,9

56,7

11438,5

професійна, наукова та технічна діяльність

-28477,7

53,6

1950,5

46,4

30428,2

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-1498,5

57,2

342,4

42,8

1840,9

освіта

24,7

75,8

33,3

24,2

8,6

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-491,8

42,5

65,3

57,5

557,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

129,2

32,4

1070,1

67,6

940,9

надання інших видів послуг

-65,6

65,5

33,2

34,5

98,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.