Архів: 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами
економічної діяльності
 за січень-червень 2014 року

 (млнрн.)

 

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

–215545,6

53,9

74464,7

46,1

290010,3

сільське, лісове та рибне господарство

–470,5

88,6

127,6

11,4

598,1

промисловість

–71872,7

51,9

38390,4

48,1

110263,1

будівництво

–1967,9

50,6

1839,7

49,4

3807,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

–43478,4

56,2

13794,7

43,8

57273,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

–6410,6

47,3

4538,5

52,7

10949,1

тимчасове розміщування й організація харчування

–2736,7

37,9

62,6

62,1

2799,3

інформація та телекомунікації

–6077,8

53,4

4523,6

46,6

10601,4

фінансова та страхова діяльність

–8082,0

64,1

5842,3

35,9

13924,3

операції з нерухомим майном

–14149,4

44,2

994,7

55,8

15144,1

професійна, наукова та технічна діяльність

–57378,1

56,7

2325,7

43,3

59703,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

–1974,9

59,0

547,4

41,0

2522,3

освіта

67,5

78,6

73,7

21,4

6,2

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

–530,2

60,8

94,6

39,2

624,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

–425,5

32,7

1260,4

67,3

1685,9

надання інших видів послуг

–58,4

62,3

48,8

37,7

107,2

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків,бюджетних установ та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.