Архів: 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами
економічної діяльності
 за січень
-вересень 2014 року

 (млнрн.)

 

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього1

-258794,2

55,1

106625,9

44,9

365420,1

сільське, лісове та рибне господарство

-982,6

87,9

193,0

12,1

1175,6

промисловість

-87731,6

53,4

52069,8

46,6

139801,4

будівництво

-3702,7

52,5

1929,3

47,5

5632,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-46799,0

57,4

23287,8

42,6

70086,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

-8037,5

51,4

7143,7

48,6

15181,2

тимчасове розміщування й організація харчування

-3557,1

37,9

106,6

62,1

3663,7

інформація та телекомунікації

-8534,6

51,5

6357,7

48,5

14892,3

фінансова та страхова діяльність

-10404,7

65,2

8170,8

34,8

18575,5

операції з нерухомим майном

-18207,9

45,0

1446,6

55,0

19654,5

професійна, наукова та технічна діяльність

-67088,9

56,4

3531,5

43,6

70620,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-2480,3

58,0

877,6

42,0

3357,9

освіта

67,7

70,9

75,5

29,1

7,8

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-537,7

64,6

185,7

35,4

723,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-713,9

32,0

1201,7

68,0

1915,6

надання інших видів послуг

-83,4

58,8

48,6

41,2

132,0

1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.