Архів: 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності у 2014 році1

 (млнрн.)

 

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього2

-590066,9

65,5

202704,5

34,5

792771,4

сільське, лісове та рибне господарство

21481,3

84,1

51982,4

15,9

30501,1

промисловість

-178730,9

62,4

59910,7

37,6

238641,6

будівництво

-27948,8

61,9

5693,7

38,1

33642,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-133219,4

65,6

27825,7

34,4

161045,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

-22591,6

61,6

9991,4

38,4

32583,0

тимчасове розміщування й організація харчування

-6641,9

58,5

319,6

41,5

6961,5

інформація та телекомунікації

-17137,1

63,5

9446,2

36,5

26583,3

фінансова та страхова діяльність

-5550,3

60,4

20394,3

39,6

25944,6

операції з нерухомим майном

-105425,7

55,3

4830,3

44,7

110256,0

професійна, наукова та технічна діяльність

-100347,2

62,4

8129,7

37,6

108476,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-9543,2

61,7

2281,7

38,3

11824,9

освіта

62,5

65,5

197,2

34,5

134,7

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-1185,3

63,3

316,3

36,7

1501,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-3244,0

54,6

1225,7

45,4

4469,7

надання інших видів послуг

-45,3

64,6

159,6

35,4

204,9

1 Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності.