Архів 

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2017 році

 

 

Усього, одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках до загальної кількості підприємств

одиниць

у відсотках до загальної кількості фізичних осіб-підприємців

Усього1

1805144

338341

100,0

1466803

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

сільське, лісове та рибне господарство

76593

50115

14,8

26478

1,8

промисловість

123876

42026

12,4

81850

5,6

будівництво

50261

27468

8,1

22793

1,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

837797

89538

26,5

748259

51,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

95815

15252

4,5

80563

5,5

тимчасове розміщування й організація харчування

57578

7285

2,1

50293

3,4

інформація та телекомунікації

146909

13413

4,0

133496

9,1

фінансова та страхова діяльність

10290

4066

1,2

6224

0,4

операції з нерухомим майном

90553

34058

10,1

56495

3,9

професійна, наукова та технічна діяльність

121546

27445

8,1

94101

6,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

46553

15936

4,7

30617

2,1

освіта

11656

2098

0,6

9558

0,6

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

22085

4301

1,3

17784

1,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

13045

1926

0,6

11119

0,8

надання інших видів послуг

100587

3414

1,0

97173

6,6

1 Без урахування результатів діяльності бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше