Архів: 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності  за січень- березень 2015 року1

 (млнрн.)

 

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього2

-353985,6

53,0

69108,0

47,0

423093,6

сільське, лісове та рибне господарство

-1140,8

91,2

229,6

8,8

1370,4

промисловість

-151880,1

51,1

35801,2

48,9

187681,3

будівництво

-6684,2

45,5

855,5

54,5

7539,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-76692,2

57,1

16096,2

42,9

92788,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

-13001,9

47,0

6391,7

53,0

19393,6

тимчасове розміщування й організація харчування

-3768,8

43,6

93,0

56,4

3861,8

інформація та телекомунікації

-14048,6

48,6

2117,2

51,4

16165,8

фінансова та страхова діяльність

-10404,4

66,6

3875,6

33,4

14280,0

операції з нерухомим майном

-42135,2

43,6

521,2

56,4

42656,4

професійна, наукова та технічна діяльність

-29296,8

55,6

2503,0

44,4

31799,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-2145,1

53,7

473,1

46,3

2618,2

освіта

39,8

75,9

44,9

24,1

5,1

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-888,9

51,0

90,9

49,0

979,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-1907,3

23,9

9,1

76,1

1916,4

надання інших видів послуг

-31,1

61,0

5,8

39,0

36,9

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.