Архів: 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-червень 2015 року1

(млнрн.)

 

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього2

-195456,2

57,3

112454,9

42,7

307911,1

сільське, лісове та рибне господарство

-608,4

92,7

507,8

7,3

1116,2

промисловість

-84684,7

57,0

55967,8

43,0

140652,5

будівництво

-5254,5

50,9

1418,1

49,1

6672,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-42389,0

61,7

23663,5

38,3

66052,5

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

-1258,7

51,2

13908,2

48,8

15166,9

тимчасове розміщування й організація харчування

-2814,7

47,4

208,1

52,6

3022,8

інформація та телекомунікації

-7768,0

51,5

4184,7

48,5

11952,7

фінансова та страхова діяльність

-5322,6

70,5

7135,5

29,5

12458,1

операції з нерухомим майном

-32384,7

42,9

983,2

57,1

33367,9

професійна, наукова та технічна діяльність

-8898,2

57,2

3270,3

42,8

12168,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-1443,4

55,1

937,1

44,9

2380,5

освіта

91,0

74,1

97,1

25,9

6,1

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-608,3

54,8

149,3

45,2

757,6

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-2091,4

26,1

14,6

73,9

2106,0

надання інших видів послуг

-20,6

61,9

9,6

38,1

30,2

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються  тільки в річній звітності.