Архів: 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності у 2015 році1

 (млнрн.)

 

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього

-373516,0

73,3

352980,4

26,7

726496,4

сільське, лісове та рибне господарство

102849,1

88,4

128592,3

11,6

25743,2

промисловість

-188267,9

72,6

75334,3

27,4

263602,2

будівництво

-25861,9

70,8

4877,4

29,2

30739,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

-88161,0

75,7

48155,0

24,3

136316,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

-17847,8

70,5

18969,9

29,5

36817,7

тимчасове розміщування й організація харчування

-6874,9

71,6

670,6

28,4

7545,5

інформація та телекомунікації

-12590,2

70,4

9832,4

29,6

22422,6

фінансова та страхова діяльність

-9573,5

62,5

14679,9

37,5

24253,4

операції з нерухомим майном

-64369,0

60,1

38520,1

39,9

102889,1

професійна, наукова та технічна діяльність

-48656,0

69,0

8830,4

31,0

57486,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

-9860,6

68,7

3379,6

31,3

13240,2

освіта

80,7

70,7

203,2

29,3

122,5

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

-1042,3

68,9

477,0

31,1

1519,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-3566,3

62,3

85,4

37,7

3651,7

надання інших видів послуг

225,6

71,9

372,9

28,1

147,3

1Без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.