Архів: 2016-2015| 2014| 2013| 2012

Формування чистого прибутку (збитку) підприємств за видами економічної діяльності у 2017 році1

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Чистий доход від реалізації продукції та  чисті зароблені страхові премії

Інші операційні доходи

Інші доходи

Разом чисті доходи

Усього

 

7621974,8

485445,5

277820,2

8385245,6

сільське, лісове та рибне господарство

A

452760,1

40368,2

6846,6

499974,9

промисловість

B+C+D+E

2760386,3

156979,2

61777,9

2979143,6

будівництво

F

222483,3

12453,7

16419,7

251356,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3050800,9

97465,4

53898,2

3202167,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

425887,2

29282,7

10155,1

465325,1

тимчасове розміщування й організація харчування

I

30260,4

3713,4

3585,8

37559,6

інформація та телекомунікації

J

138187,4

13834,3

4899,4

156921,1

фінансова та страхова діяльність

K

61971,7

15135,7

57579,0

134686,6

операції з нерухомим майном

L

96591,3

27524,5

32742,2

156858,8

професійна, наукова та технічна діяльність

M

284732,8

72492,5

17957,8

375184,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

67148,6

10049,1

10379,9

87577,6

освіта

P

2722,9

308,4

75,4

3106,7

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

17747,5

709,6

329,2

18786,3

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

5743,4

4909,1

1078,0

11730,4

надання інших видів послуг

S

4551,0

219,7

96,0

4866,7

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, банків, а також підприємств щодо яких необхідно зясувати факт правильності відображення ними даних у фінансовій звітності за 2017 рік.

 

(Продовження)

 

Код за КВЕД-2010

Операційні витрати

Інші витрати

Витрати усього

з них собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Чистий прибуток (збиток)

Усього

 

7658343,4

489945,0

8216492,8

6325505,0

168752,8

сільське, лісове та рибне господарство

A

402619,4

28011,4

431116,4

328071,3

68858,5

промисловість

B+C+D+E

2730516,9

161164,8

2923019,6

2273216,3

56124,0

будівництво

F

230712,1

24180,4

256371,1

197652,3

-5014,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

3068207,3

94660,9

3176292,9

2659079,3

25874,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

459312,0

22545,6

482121,8

378994,8

-16796,7

тимчасове розміщування й організація харчування

I

31479,7

4103,1

35786,1

18780,6

1773,5

інформація та телекомунікації

J

133288,1

8437,6

144891,8

94435,5

12029,3

фінансова та страхова діяльність

K

75024,2

41382,1

117880,0

35149,9

16806,6

операції з нерухомим майном

L

115786,9

56501,9

174410,0

51179,5

-17551,2

професійна, наукова та технічна діяльність

M

298640,9

30930,5

342828,2

217224,8

32356,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

74833,3

15711,6

91201,8

48855,1

-3624,2

освіта

P

2859,8

125,5

3010,6

1501,0

96,1

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

17783,8

682,1

18641,3

12570,9

145,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

12536,5

1392,1

14030,8

5497,7

-2300,4

надання інших видів послуг

S

4742,5

115,4

4890,4

3296,0

-23,7

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.10.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше