Архів: 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010| 2009-2008

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності у 2016 році1

 (млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього

 

29705,0

73,0

396745,4

27,0

367040,4

сільське, лісове та рибне господарство

A

90613,2

87,7

103459,8

12,3

12846,6

промисловість

B+C+D+E

-24724,7

72,5

117202,7

27,5

141927,4

будівництво

F

-10553,0

70,4

7349,7

29,6

17902,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

-4841,8

75,4

62762,9

24,6

67604,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

7408,7

71,1

23614,2

28,9

16205,5

тимчасове розміщування й організація харчування

I

-1983,1

71,4

1505,5

28,6

3488,6

інформація та телекомунікації

J

1750,6

68,0

10015,2

32,0

8264,6

фінансова та страхова діяльність

K

-670,8

62,3

13326,0

37,7

13996,8

операції з нерухомим майном

L

-43900,2

59,6

11029,6

40,4

54929,8

професійна, наукова та технічна діяльність

M

22842,0

67,9

39567,7

32,1

16725,7

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

-5094,4

68,9

4323,9

31,1

9418,3

освіта

P

76,8

66,4

217,7

33,6

140,9

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

186,2

68,8

790,2

31,2

604,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

-1599,5

61,0

1282,1

39,0

2881,6

надання інших видів послуг

S

195,0

71,9

298,2

28,1

103,2

1Без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.