Додана вартість за витратами виробництва підприємств за видами економічної діяльності з розподілом
 на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2012-2017 роках
1

 

 

Код за КВЕД– 2010

Роки

Усього

Великі підприємства

Середні підприємства

Малі підприємства

З них мікропідприємства

млн.грн

у % до загальної доданої вартості відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальної доданої вартості відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальної доданої вартості відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальної доданої вартості відповідного виду діяльності

Усього

 

2012

1015503,5

482248,5

47,5

424927,2

41,8

108327,8

10,7

27038,9

2,7

 

2013

977145,0

416121,0

42,6

410647,5

42,0

150376,5

15,4

42164,2

4,3

 

2014

1234090,1

530792,4

43,0

486547,5

39,4

216750,2

17,6

81059,8

6,6

 

2015

1329264,5

585131,8

44,0

537956,0

40,5

206176,7

15,5

62548,7

4,7

 

2016

1702670,5

680193,2

39,9

738338,3

43,4

284139,0

16,7

91867,4

5,4

 

2017

2099504,8

844774,1

40,2

865520,8

41,2

389209,9

18,6

140131,4

6,7

Сільське, лісове та рибне господарство

А

2012

74407,2

10491,4

14,1

43007,4

57,8

20908,4

28,1

4910,9

6,6

 

2013

69669,9

9893,1

14,2

34207,9

49,1

25568,9

36,7

7803,0

11,2

 

2014

125464,1

15683,0

12,5

59846,4

47,7

49934,7

39,8

20325,2

16,2

 

2015

183874,4

32361,9

17,6

94143,7

51,2

57368,8

31,2

15445,4

8,4

 

2016

186933,1

19814,9

10,6

96644,4

51,7

70473,8

37,7

21871,2

11,7

 

2017

195447,8

8780,8

4,5

91920,6

47,0

94746,4

48,5

37310,3

19,1

Промисловість

В+С+D+E

2012

422196,9

260495,5

61,7

141858,1

33,6

19843,3

4,7

3377,6

0,8

2013

377780,2

239512,6

63,4

115223,0

30,5

23044,6

6,1

5666,7

1,5

 

2014

465357,0

303412,8

65,2

136814,9

29,4

25129,3

5,4

6515,0

1,4

 

2015

488256,8

296371,9

60,7

166495,5

34,1

25389,4

5,2

5859,1

1,2

 

2016

651913,4

355292,8

54,5

256202,0

39,3

40418,6

6,2

10430,6

1,6

 

2017

812468,5

465795,4

57,3

290584,1

35,8

56089,0

6,9

14852,6

1,8

Будівництво

F

2012

24070,7

4356,8

18,1

12276,1

51,0

7437,8

30,9

1829,4

7,6

 

2013

41434,2

11560,1

27,9

18231,1

44,0

11643,0

28,1

3107,6

7,5

 

2014

51341,5

10576,3

20,6

27827,1

54,2

12938,1

25,2

4774,7

9,3

 

2015

37068,2

7561,9

20,4

15272,1

41,2

14234,2

38,4

3558,6

9,6

 

2016

48267,6

...2

...2

...2

...2

19934,5

41,3

7626,3

15,8

 

2017

58500,9

1077,7

1,8

28319,9

48,4

29103,3

49,8

11148,6

19,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2012

187803,1

59909,2

31,9

96906,4

51,6

30987,5

16,5

9390,1

5,0

 

2013

198948,9

42774,0

21,5

119568,3

60,1

36606,6

18,4

7560,1

3,8

 

2014

302768,2

84472,3

27,9

145631,5

48,1

72664,4

24,0

28460,2

9,4

 

2015

299500,7

114409,3

38,2

131480,8

43,9

53610,6

17,9

18868,5

6,3

 

2016

334384,0

99980,8

29,9

174882,8

52,3

59520,4

17,8

14044,1

4,2

 

2017

455270,9

151222,8

33,2

224457,9

49,3

79590,2

17,5

23637,0

5,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2012

105359,8

72698,3

69,0

28341,8

26,9

4319,7

4,1

1158,9

1,1

 

2013

103341,1

64484,8

62,4

29658,9

28,7

9197,4

8,9

2893,5

2,8

 

2014

108727,7

62518,4

57,5

32509,6

29,9

13699,7

12,6

5001,5

4,6

 

2015

144777,8

75429,2

52,1

54436,5

37,6

14912,1

10,3

5212,0

3,6

 

2016

186532,6

100168,0

53,7

64913,3

34,8

21451,3

11,5

8580,5

4,6

 

2017

211441,2

109839,5

51,9

75193,8

35,6

26407,9

12,5

10054,3

4,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

2012

3747,3

...2

...2

...2

...2

873,1

23,3

206,1

5,5

 

2013

3622,7

...2

...2

...2

...2

1065,1

29,4

398,5

11,0

 

2014

3897,8

...2

...2

...2

...2

1321,4

33,9

479,4

12,3

 

2015

4550,9

...2

...2

...2

...2

1042,2

22,9

359,5

7,9

 

2016

7779,9

...2

...2

...2

...2

1968,3

25,3

692,4

8,9

 

2017

10579,7

...2

...2

...2

...2

3321,1

31,4

1462,4

13,8

Інформація та телекомунікації

J

2012

37157,9

23966,8

64,5

9103,7

24,5

4087,4

11,0

1003,3

2,7

 

2013

41257,9

21536,6

52,2

12542,4

30,4

7178,9

17,4

2434,2

5,9

 

2014

45525,0

20213,1

44,4

17208,4

37,8

8103,5

17,8

3186,7

7,0

 

2015

48635,4

23247,7

47,8

18189,6

37,4

7198,1

14,8

2188,6

4,5

 

2016

62610,3

21475,3

34,3

28425,1

45,4

12709,9

20,3

5008,8

8,0

 

2017

80618,1

27283,4

33,8

36014,4

44,7

17320,3

21,5

7448,7

9,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, а також за 2014−2017 роки без тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
 

Продовження табл.

 

Код за КВЕД– 2010

Роки

Усього

Великі підприємства

Середні підприємства

Малі підприємства

З них мікропідприємства

млн.грн

у % до загальної доданої вартості відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальної доданої вартості відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальної доданої вартості відповідного виду діяльності

млн.грн

у % до загальної доданої вартості відповідного виду діяльності

Фінансова та страхова діяльність

K

2012

40936,6

1678,4

4,1

36883,9

90,1

2374,3

5,8

491,2

1,2

 

2013

23273,8

675,0

2,9

19154,3

82,3

3444,5

14,8

628,4

2,7

 

2014

18259,7

...2

...2

...2

...2

2976,3

16,3

401,7

2,2

 

2015

12497,7

...2

...2

...2

...2

2424,5

19,4

324,9

2,6

 

2016

10817,3

...2

...2

...2

...2

2552,9

23,6

659,8

6,1

 

2017

27386,6

20732,9

75,7

6653,7

24,3

1152,6

4,2

Операції з нерухомим майном

L

2012

20544,0

1109,4

5,4

12901,6

62,8

6533,0

31,8

1725,7

8,4

 

2013

30589,7

673,0

2,2

13673,6

44,7

16243,1

53,1

5628,5

18,4

 

2014

36460,8

...2

...2

...2

...2

17173,0

47,1

7000,5

19,2

 

2015

22065,9

...2

...2

...2

...2

10348,9

46,9

4148,4

18,8

 

2016

52179,8

...2

...2

...2

...2

26142,1

50,1

11427,4

21,9

 

2017

63811,3

...2

...2

...2

...2

33669,6

52,8

15326,5

24,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2012

71931,2

44309,6

61,6

21003,9

29,2

6617,7

9,2

1798,3

2,5

 

2013

46547,3

21411,8

46,0

18060,3

38,8

7075,2

15,2

2885,9

6,2

 

2014

34246,9

25377,0

74,1

5411,0

15,8

3458,9

10,1

1301,4

3,8

 

2015

53159,8

30301,1

57,0

13768,4

25,9

9090,3

17,1

3242,8

6,1

 

2016

112802,1

...2

...2

...2

...2

13874,6

12,3

6429,7

5,7

 

2017

125554,5

...2

...2

...2

...2

21261,7

16,9

9763,7

7,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2012

15068,8

...2

...2

...2

...2

2396,0

15,9

617,8

4,1

 

2013

21580,1

...2

...2

...2

...2

6344,5

29,4

2071,7

9,6

 

2014

20635,8

1196,9

5,8

13124,4

63,6

6314,5

30,6

2435,0

11,8

 

2015

20627,3

...2

...2

...2

...2

7198,9

34,9

2269,0

11,0

 

2016

31132,7

...2

...2

...2

...2

10678,5

34,3

3642,5

11,7

 

2017

37620,9

...2

...2

...2

...2

14403,3

38,3

5403,7

14,4

Освіта

P

2012

924,5

522,3

56,5

402,2

43,5

71,2

7,7

 

2013

1207,1

502,1

41,6

705,0

58,4

236,6

19,6

 

2014

1060,0

523,6

49,4

536,4

50,6

190,8

18,0

 

2015

1142,8

604,5

52,9

538,3

47,1

188,6

16,5

 

2016

1460,7

708,5

48,5

752,2

51,5

279,0

19,1

 

2017

1724,8

751,7

43,6

973,1

56,4

432,6

25,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2012

3495,7

3027,3

86,6

468,4

13,4

80,4

2,3

 

2013

4282,8

3070,8

71,7

1212,0

28,3

308,4

7,2

 

2014

3862,9

2669,3

69,1

1193,6

30,9

359,2

9,3

 

2015

5677,2

4240,9

74,7

1436,3

25,3

369,0

6,5

 

2016

7994,5

5947,9

74,4

2046,6

25,6

471,7

5,9

 

2017

9709,7

6968,5

71,8

2741,2

28,2

668,6

6,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

2012

6787,7

2178,9

32,1

4065,8

59,9

543,0

8,0

237,6

3,5

 

2013

12479,1

2708,0

21,7

9471,6

75,9

299,5

2,4

237,1

1,9

 

2014

15008,0

6003,2

40,0

8419,5

56,1

585,3

3,9

270,1

1,8

 

2015

5767,3

3183,5

55,2

1949,4

33,8

634,4

11,0

213,4

3,7

 

2016

5958,9

...2

...2

...2

...2

619,7

10,4

250,3

4,2

 

2017

6998,9

...2

...2

...2

...2

1276,3

18,2

593,3

8,5

Надання інших видів послуг

S

2012

1072,1

536,1

50,0

536,0

50,0

140,4

13,1

 

2013

1130,2

382,0

33,8

748,2

66,2

304,0

26,9

 

2014

1474,7

753,6

51,1

721,1

48,9

358,4

24,3

 

2015

1662,3

912,6

54,9

749,7

45,1

300,9

18,1

 

2016

1903,6

908,0

47,7

995,6

52,3

453,1

23,8

 

2017

2371,0

718,2

30,3

1652,8

69,7

876,5

37,0

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
23.11.2018

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше