Архів

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності за місяць у 2016 році1, 2

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

Cічень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього

4362

4585

4920

4895

4984

5337

           

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

3283

3381

3864

4030

3917

4098

           

   з них сільське господарство

3054

3076

3446

3826

3711

3774

           

Промисловість

5003

5252

5795

5638

5640

5816

           

Будівництво

3771

4189

4348

4442

4452

4646

           

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5088

5278

5860

5698

5776

5685

           

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5008

5039

5294

5361

5466

5688

           

наземний і трубопровідний транспорт

4538

4586

4749

4911

4959

5063

           

водний транспорт

4629

4817

6568

6225

6588

6184

           

авіаційний транспорт

20500

20873

21098

20803

25990

26085

           

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

5758

5754

6095

6072

6134

6499

           

поштова та кур'єрська діяльність

2369

2382

2589

2716

2703

2801

           

Тимчасове розміщування й організація харчування

2961

3287

3287

3343

3462

3580

           

Інформація та телекомунікації

8164

9783

9455

9499

9057

9315

           

Фінансова та страхова діяльність

8978

9875

10226

10237

10154

9985

           

Операції з нерухомим майном

4216

4222

4779

4658

4652

5807

           

Професійна, наукова та технічна діяльність

6457

7233

7700

7491

7203

7744

           

з неї наукові дослідження та розробки

4885

5447

5696

5622

5868

6115

           

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3536

3655

3819

3817

3879

3956

           

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

4258

4723

5126

5304

5318

6187

           

Освіта

3178

3284

3354

3362

3755

4707

           

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2878

2914

3044

3070

3400

3648

           

   з них охорона здоров'я

2909

2937

3066

3094

3439

3701

           

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4403

4334

5190

5490

4777

5091

           

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

3348

3419

3490

3481

3733

4151

           

функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

3136

3191

3309

3369

3686

3972

           

Надання інших видів послуг

3968

4216

4739

4657

4411

4593

           

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.