Архів

Середньомісячна  заробітна плата за видами економічної діяльності за період з початку року у 2016 році1, 2

 (у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

Січень

Січень-лютий

Січень-березень*

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Усього

4362

4467

4618

4686

4746

4838

           

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

3283

3329

3517

3652

3714

3803

           

   з них сільське господарство

3054

3064

3200

3364

3445

3529

           

Промисловість

5003

5125

5348

5427

5470

5524

           

Будівництво

3771

3964

4087

4178

4235

4297

           

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

5088

5173

5395

5452

5533

5500

           

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5008

5018

5116

5173

5235

5312

           

наземний і трубопровідний транспорт

4538

4566

4623

4692

4747

4805

           

водний транспорт

4629

4722

5346

5571

5780

5844

           

авіаційний транспорт

20500

20674

20822

20792

21847

22555

           

складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

5758

5734

5873

5916

5964

6053

           

поштова та кур'єрська діяльність

2369

2373

2447

2513

2552

2593

           

Тимчасове розміщування й організація харчування

2961

3125

3184

3214

3267

3323

           

Інформація та телекомунікації

8164

8932

9108

9157

9089

9167

           

Фінансова та страхова діяльність

8978

9343

9602

9763

9838

9858

           

Операції з нерухомим майном

4216

4181

4367

4394

4457

4690

           

Професійна, наукова та технічна діяльність

6457

6841

7106

7229

7220

7291

           

з неї наукові дослідження та розробки

4885

5158

5327

5449

5536

5620

           

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3536

3591

3712

3735

3763

3768

           

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

4258

4470

4689

4836

4930

5134

           

Освіта

3178

3230

3271

3291

3381

3596

           

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

2878

2893

2948

2977

3060

3158

           

   з них охорона здоров'я

2909

2919

2973

3002

3089

3190

           

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4403

4353

4634

4835

4819

4859

           

діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

3348

3377

3412

3420

3478

3585

           

функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

3136

3147

3203

3242

3336

3437

           

Надання інших видів послуг

3968

4133

4329

4429

4441

4467

           

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.