Архів

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за місяць у 2016 році1, 2

 (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

Cічень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Промисловість

5003

5252

5795

5638

5640

5816

           

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6244

6557

6980

7317

7116

7139

           

з них добування кам'яного та бурого вугілля

6251

6577

7036

7496

7009

6871

           

Переробна промисловість

4680

4979

5414

5295

5312

5535

           

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

4427

4641

5120

4965

4912

5114

           

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

3025

3407

3679

3511

3538

3745

           

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

3909

4167

4404

4674

4451

4792

           

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

5947

5960

7009

6534

6768

6299

           

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

5537

5286

5665

5651

5971

6108

           

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

9607

10924

12036

10212

10617

10652

           

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

4148

4596

4987

5050

4981

5153

           

металургійне виробництво, виробництво готових металевих  виробів, крім машин і устатковання

5963

6199

6382

6504

6756

6723

           

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

5243

6312

7811

6369

5830

7401

           

виробництво електричного устатковання

3744

4176

4436

4368

4410

4760

           

виробництво машин і устатковання, не віднесені до угруповань

4044

4440

5192

4709

4757

5071

           

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших  транспортних засобів

4345

4751

5215

5103

5126

5426

           

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання

4432

4572

4821

5059

4881

5283

           

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5825

5905

7032

6414

6499

6647

           

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3682

3734

4045

3877

3965

4039

           

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.