Архів

Середня заробітна плата за видами економічної діяльності промисловості за період з початку року у 2016 році1, 2

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

5003

5125

5348

5427

5470

5524

           

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

6244

6386

6585

6882

6928

6970

           

з них добування кам’яного та бурого вугілля

6251

6388

6601

7083

7068

7053

           

Переробна промисловість

4680

4827

5021

5086

5132

5195

           

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

4427

4530

4728

4779

4806

4847

           

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

3025

3216

3372

3400

3427

3479

           

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

3909

4048

4136

4277

4310

4385

           

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

5947

5953

6304

6360

6434

6409

           

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

5537

5406

5494

5532

5634

5696

           

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

9607

10235

10771

10712

10691

10684

           

виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

4148

4362

4570

4687

4748

4815

           

металургійне виробництво, виробництво готових металевих  виробів, крім машин і устатковання

5963

6077

6177

6256

6355

6415

           

виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції

5243

5778

6470

6444

6318

6504

           

виробництво електричного устаткування

3744

3951

4115

4172

4230

4309

           

виробництво машин і устаткування, не віднесені до угруповань

4044

4242

4560

4597

4629

4702

           

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших  транспортних засобів

4345

4547

4772

4854

4908

4993

           

виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування

4432

4499

4614

4711

4747

4830

           

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5825

5863

6245

6279

6322

6373

           

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3682

3714

3827

3836

3863

3889

           

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.